Fenikso kaj La Verda Lupeo

La kolektantoj sentas plej forte la necesecon de lingvo internacia, ĉar por la kolektado oni bezonas tutmondajn interrilatojn.

Jozefo Takács

Kiel trafe klarigas la retpaĝo de ELF-AREK (Esperanto-Ligo Filatelista/Amika Rondo de Esperantaĵ-Kolektantoj), «kolekti estas inter la plej fruaj aktivaĵoj de esperantistoj».

ELF-AREK fondiĝis en 1968. Ĝiaj membroj interesiĝas pri ĉio kolektebla rilate al la internacia lingvo: filatelaĵoj, glumarkoj, bildkartoj, kongreskartoj, kalendaroj...

La ŝlipo pri Fenikso ĉe Bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri Esperanto jenas:

4588. Fenikso. Informilo por Amika Rondo de Esperantaĵ-kolektantoj. Aarhus (DK), Roma (IT), Solna (SE). Unua serio: okt. 1968-1975. Dua serio: 1976-1988 kiel unuigita organo kun La Verda Lupeo, sub nova nomo : La Verda Lupeo-Fenikso. 1-7 n-roj jare. Entute 33 n-roj sub la nomo «Fenikso». Red. Reinhold Jensen (Aarhus, DK) ĝis sia subita morto redaktis la unuajn 20 n-rojn. Transprenis de li la redaktoran postenon d-ro Antonio de Salvo (Roma, IT) ĝis la fina n-ro 32/33-a. Tiam, en 1976, post la UK en Kopenhago «Fenikso» kunfandiĝis kun «La Verda Lupeo». IEMW 708.309-B.Esp. HEM (828), GEBAA (54). KAT/CDELI (2007). [2672]. Poste: La Verda Lupeo-Fenikso.

Biblioteko Molera enbitigas nun ĉiujn numerojn de Fenikso kaj Fenikso-La Verda Lupeo

Fenikso (1968-1975)

1968

n-ro 1, 1968-10-01


1969

n-ro 2, 1969-01-15

n-ro 3, 1969-04-01

n-ro 4, 1969-06-15

n-ro 5, 1969-09-01

n-ro 6, 1969-11-01


1970

n-ro 7, 1970-01-01

n-ro 8, 1970-03-01

n-ro 9, 1970-04-01

n-ro 10, majo 1970

n-ro 11, 1970-09-01

n-ro 12, 1970-11-01


1971

n-ro 13, 1971-01-01

n-ro 14, 1971-03-01

n-ro 15, 1971-05-01

n-ro 16, 1971-09-01

n-ro 17, 1971-10-15

n-ro 18, 1971-12-05


1972

n-ro 19, 1972-02-01

n-ro 20, 1972-03-15

n-ro 21, 1972-05-20

n-ro 22, 1972-09-15

n-ro 23, 1972-11-20


1973

n-ro 24, 1973-01-20

n-ro 25, 1973-04-20

n-ro 26, 1973-11-20


1974

n-ro 27, 1974-01-20

n-ro 28-29, 1974-06-20

n-ro 30, 1974-09-30

n-ro 31, 1974-12-31


1975

n-ro 32-33, 1975-05-15Fenikso-La Verda Lupeo (1976-1983)

1976

n-ro 35, 1976-08-31

n-ro 36, 1976-12-01


1977

n-ro 36bis, 1977/1 Januaro

n-ro 37, 1977/2 Aprilo

n-ro 38, 1977/3 Aŭgusto

n-ro 39, 1977/4 Decembro


1978

n-ro 40, 1978/1 Marto

n-ro 41, 1978/2 Junio

n-ro 42, 1978/3 Septembro

n-ro 43, 1978/4 Decembro


1979

n-ro 44, 1979/1 Aprilo

n-ro 45, 1979/1 Julio

n-ro 46, 1979/1 Septembro

n-ro 47, 1979/1 Decembro


1980

n-ro 48, 1980/1 Marto

n-ro 49, 1980/1 Junio

n-ro 50, 1980/1 Septembro

n-ro 51, 1980/1 Decembro


1981

n-ro 52, 1981/1 Aprilo

n-ro 53, 1981/2 Julio

n-ro 54, 1981 Oktobro

n-ro 55, 1981 Decembro


1982

n-ro 56, 1982/1 Marto

n-ro 57, 1982/2 Junio

n-ro 58, 1982/3 Septembro


1983

n-ro 59, 1983 Januaro

Bitigitaj gazetoj

Kataluna Esperantisto

Kolektado

Bulteno de Barcelona Stelo

Orienta Azio

Argentina Esperantisto

La Suno Hispana

Popola Fronto

Informa Bulteno

Comissariat de Propaganda

Proleta Voĉo

Fenikso kaj La Verda Lupeo

Voĉo de kuracistoj

© Ana M. Molera, 2013-2018