Popola Fronto (1936-1939)

Luis Hernández Lahuerta, kiu jam en 1934 aranĝis la 14-an SAT-kongreson en lia urbo Valencio, antaŭenpusis la ideon eldoni Popola-n Fronto-n. La unua numero publikiĝis la 1-an de novembro 1936 (la milito estis komencinta la 18-an de julio) sub la devizo «Informa bulteno internacia pri hispana lukto kontraŭ la faŝismo». Popola Fronto aperis kiel duonmonata gazeto (6 kaj, tre baldaŭ, 8-paĝa).

De la 1-a majo 1938, Popola Fronto iĝis monata periodaĵo kaj travivis malfacilaĵojn, sed ĝi postvivis ĝis januaro 1939. «Jam venos tagoj pli helaj!» titoliĝas la ĉefartikolo de la 44-a kaj lasta numero de Popola Fronto.

Okaze de la SAT-kongreso en Barcelono en aŭgusto 2019, Biblioteko Molera enretigas kelkajn periodaĵojn el sia kolekto pri la hispana enlanda milito.

Bibliografio de Periodaĵoj en aŭ pri Esperanto enhavas jenan ŝlipon pri Popola Fronto.

10983.Popola Fronto. Subtitolo: Duonmonata informa bulteno internacia pri Hispana lukto kontraŭ la faŝismo. Eld. Grupo Laborista Esperantista. Ekeldonis ĝin la popola registaro. Alifonte: Eldono de Grupo Laborista, Esperantista. Valencia (ES), nov. 1936 - jan.1939, 9, 8 p. A4. presita. 44 n-roj. Fondinto kaj ĉefredaktoro (en 1936) Luis Hernández Lahuerta.* Kunredaktoro Vilhelmo [Wilhelm] Bosch. Kunlaboradis - inter aliaj - Trifon Ĥristovski (BG) kaj Franz Haiderer (el Wien ,AT). IEMW 703.289-D.Esp. GEBAA (387). [6478]. Fontoj: La Praktiko, 1936 nov. p. 12; Ĉielarka Standardo, 1937/1, p. 14; Abonebla ĉe Svenska Esperanto-Tidningen. La Espero. Majo 1937, p. 78; Sur la du frontoj, p. 23; La Suda Stelo, 1948 Jan. p. 8; Heroldo de Esperanto,* 1971 Majo 20, n-ro 1971/ 8, p. 4; S.e.M.- ante, 1986/10 (22), p. 6; Bulgara Esperantisto, 1987 febr. p. 4; La Movado, n-ro 472, 1990 jan. p. 6; Libro de Marco Botella: Analoj..., p. 455.


1936

n-ro 1, 1 novembro 1936, p-oj: 6

n-ro 2, 15 novembro 1936, p-oj: 6

n-ro 3, 1 decembro 1936, p-oj: 6

n-ro 4, 15 decembro 1936, p-oj: 8

1937

n-ro 5, 1 januaro 1937, p-oj: 6

n-ro 6, 15 januaro 1937, p-oj: 8

n-ro 7, 1 februaro 1937, p-oj: 6

n-ro 8, 15 februaro 1937, p-oj: 8

n-ro 9, 1 marto 1937, p-oj: 6

n-ro 10, 15 marto 1937, p-oj: 8

n-ro 11, 1 aprilo 1937, p-oj: 8

n-roj 12, 15 aprilo 1937, p-oj: 8

n-ro 13, 1 majo 1937, p-oj: 8

n-ro 14, 15 majo 1937, p-oj: 8

n-ro 15, 1 junio 1937, p-oj: 8

n-ro 16, 15 junio 1937, p-oj: 8

n-ro 17, 1 julio 1937, p-oj: 8

n-ro 18, 15 julio 1937, p-oj: 8

n-ro 19, 1 aŭgusto 1937, p-oj: 8

n-ro 20-21, 1 septembro 1937, p-oj: 8

n-ro 22, 15 septembro 1937, p-oj: 8

n-ro 23, 1 oktobro 1937, p-oj: 8

n-ro 24, 15 oktobro 1937, p-oj: 8

n-ro 25, 1 novembro 1937, p-oj: 8

n-ro 26, 15 novembro 1937, p-oj: 8

n-ro 27, 1 decembro 1937, p-oj: 8

n-ro 28, 15 decembro 1937, p-oj: 8

1938

n-ro 29, 1 januaro 1938, p-oj: 8

n-ro 30, 15 januaro 1938, p-oj: 8

n-ro 31, 1 februaro 1938, p-oj: 8

n-ro 32, 15 februaro 1938, p-oj: 8

n-ro 33, 1 marto 1938, p-oj: 8

n-ro 34, 15 marto 1938, p-oj: 8

n-ro 35, 1 aprilo 1938, p-oj: 8

n-ro 36, 1 majo 1938, p-oj: 6

n-ro 37, 1 junio 1938, p-oj: 6

n-ro 38, 1 julio 1938, p-oj: 4

n-ro 39-40, aŭgusto-septembro 1938, p-oj: 8

n-ro 41, oktobro 1938, p-oj: 6

n-ro 42, novembro 1938, p-oj: 4

n-ro 43, decembro 1938, p-oj: 4

1939

n-ro 44, januaro 1939, p-oj: 4


Jarkolektoj

Jarkolekto 1936, p-oj: 26

Jarkolekto 1937, p-oj: 176

Jarkolekto 1938, p-oj: 94

Jarkolekto 1939, p-oj: 4


Aldonaĵo

Popola Fronto (nederlanda eldono), n.ro 3, aŭgustus 1937, p-oj: 4


Teknikaj klarigoj

Numeroj 1, 3, 5, 10, 19-28, 41, 42 kaj 44 jam estis skanitaj en Bitoteko. La ceteraj numeroj estis fotitaj el la kompleta kolekto de Biblioteko Molera.

Bitigitaj gazetoj

Kataluna Esperantisto

Kolektado

Bulteno de Barcelona Stelo

Orienta Azio

Argentina Esperantisto

La Suno Hispana

Popola Fronto

Informa Bulteno

Comissariat de Propaganda

Proleta Voĉo

Fenikso kaj La Verda Lupeo

Voĉo de kuracistoj

© Ana M. Molera, 2013-2018