Kolektado (1978-1981)

«Kvaronjara fakrevuo por ĉiuj kiuj kolektas Esperanto-presaĵojn.»

Aquest butlletí bibliogràfic trimestral humilment editat (mecanografiat i fotocopiat) va ser no obstant l'embrió de Bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri Esperanto. El va redactar Ramon Molera Pedrals amb la col·laboració de Luis Hernández Yzal. En total van publicar-se 9 números de 4-8 pàgines fins el 1981. El número 0 s'edità al 1978 i en posteriors números es publicaren en forma de catàleg les publicacions esperantistes corresponents a la lletra A.

Després de la mort de Ramon Molera en 1983, Hernández Yzal va fundar Rondo Takács (en homenathe al pioner de la tasca bibliogràfica en esperanto). En aquest grup d'estudi van participar també Ana María Molera i l'hongarès Árpád Máthé. La seva feina va donar fruit en la revista Periodaĵoj i després en les obres Inventaro de planlingvistikaj periodaĵoj (1992) i Bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri Esperanto (2010)

Editar un catàleg general va ser un objectiu clar des del número 0 de Kolektado:

Mi volas profiti la okazon por noti kaj ekparoli pri ebla eldonigado de ĝenerala katalogo kun ĉiuj aperintaj Esperanto-libroj kaj gazetoj. La centjara datreveno de Esperanto estus taŭga dato por aperigi ĝin. Ni havas ankoraŭ naŭ jarojn por prepari la verkon, sed kredeble ni bezonos ilin car la tempo forflugas ege rapide.
Ek al laboro!

En certe manera, doncs, tot va començar amb 8 fulls mecanografiats.

Descarregar, n-ro 0 (novembro 1978), pàgs. 8

Publicacions digitalitzades

Kataluna Esperantisto

Kolektado

Bulteno de Barcelona Stelo

Orienta Azio

Argentina Esperantisto

La Suno Hispana

Popola Fronto

Informa Bulteno

Comissariat de Propaganda

Proleta Voĉo

Fenikso i La Verda Lupeo

Voĉo de kuracistoj

© Ana M. Molera, 2013-2018