Listo de periodaĵoj en nia biblioteko

Jen listo de periodaĵoj en nia biblioteko. Por pli detalaj bibliografia datumoj nepre konsultu nian katalogon.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G-Ĝ] [H-Ĥ] [I] [J-Ĵ] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S-Ŝ] [T] [U] [V] [Z]

BABILADO, Upper Hut (NZL).1976: la 16-an de februaro, la unuan de marto, la 15-an de marto, la 5-an de aprilo, la 28-an de junio. {88}

BABILANTO, LA, Montpelier, Vermont, Usono. 1915:n-ro.3, 4. 1916:n-ro.5, 6-7, 9, 10 . {80}

BALKANA KONKORDO, Sofio (BG). 1931:n-ro.2. {78}

BALKANA LABORISTO, Sofio (BG). 1929:n-ro. 1. {77}

BALTA MARO INFORMILO, Rostock (DE). 1987:n-ro. 210/3 .{196}

BALTIAJ ESPERANTO-TAGOJ. Informilo. Kaunas 2001, Siauliai 2007 {2075}

BARBIRO, LA, Wieno (AT). 1909:n-ro.1. {182}

BARCELONA STELO, informa bulteno, Barcelona (CAT, ES). novembro 1928:n-ro.1, 2. 1929:n-ro.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1930:n-ro.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. {852}

BAVARA JUNULARO, Cirkulero. München (DE). 1984:n-ro. marto .{173}

BAVARA REVUO, München (DE). 1967:n-ro.2-3, 4, 5, 6. 1968:n-ro.1-2, 3-4, 6, 8-9. 1969:n-ro. 1, 3, 4, 5. 1970:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1971:n-ro.oktobro .{174}

BAVELO, Villingen (DE). 1999, 2000, 2001, 2002.{2188}

BAZARO, suplemento al Survoje, Ulianosk (SU). 1989:n-ro.1, 2, 3, 4. {194}

BAZARO.Cluj-Napoca (RU). 2001 ĝis 2003:n-ro.18 ĝis n-ro.27. 2005:n-ro.32, 34, 35. 2006:n-ro.36, 38, 39. 2007:n-ro.40, 41, 42, 43. 2008:n-ro.44, 45, 46, 47. 2009:n-ro.48, 49, 50.{160}

B.E.A.- KANTFOLIO, Londono (GB). 1966:n-ro.3 , kaj alia sen numero. {205}

BEILAG ZU ESPERANTO LERNANTO, Hannover (DE).1948:n-ro.6, 7, 8, 9, 10-11, 12 .{246}

BEILAG ZU Nº... DE LA ESPERANTISTO, Nurenberg (DE). 1889:n-ro.2. 1890:n-ro.4, 5. {17}

BELA MONDO, LA, Dresden (DE). 1909: II-a volumo januaro ĝis julio .{880}

BELA MONDO, LA, Köln (DE). 1932 ĝis 1934: n-ro. 1 ĝis n-ro.30. {646}

BELARTO, Rotterdam (NL). 1958-1961;n-ro.1, 2. {649}

BELETRA ALMANAKO. Novjorko(US). 2007:n-ro.1. 2008:n-ro.2, 3.{1460}

BELETRA ANGULO, Madrid (ES). 1975 ĝis 1986 :n-ro. 1 ĝis n-ro. 58. {563}

BELETRA NIĈO DE FORUMO, Bousbach (FR), Aachen (DE), 64, 65, 70, 71. {195}

BELGA ADRESARO ESPERANTISTA, Antverpeno, (BE) . 1910 . {841}

BELGA ESPERANTISTO, Antverpeno (BE). 1908:n-ro.1-2., 1909:n-ro.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12, 13, 14. 1910:n-ro.17, 25, 26. 1911:n-ro.27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35-36, 37, 38. 1912:n-ro.40, 42, 44. 1914:n-ro.66. 1921:n-ro.71-72, 73-74, 75-76, 77-78, 79-80, 81-82. 1922:n-ro.83-84, 85-86, 87, 88-89, 90-91. 1923:n-ro.99-100, 103-104 1925:n-ro.123, 124, 126-127, 130. 1926 ĝis 1933:n-ro.131 ĝis n-ro. 202. 1934:n-ro.204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213. 1935:n-ro.215 ĝis 226. , 1936:n-ro.228, 229, 230, 231, 232, 234. 1948:n-ro.jun-aŭg. 1949:n-ro.1, 2, 3, 6. 1950:n-ro.1, 2, 4, 5, 6. 1951:n-ro.5. 1952:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1953:n-ro.1, 2, 5. 1954:n-ro.1 ĝis 10. 1955:n-ro.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1956:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1957:n-ro.3, 4, 5, 6, 7. 1958:n-ro.1, 3, 4, 5, 6. 1959:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1960:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1961:n-ro.1, 2, 3. {259}

BELGA ESPERANTO-KONGRESO. Louvière (BE). Programo 1936. {2180}

BELGA FERVOJISTO, B.E.F.A., Bruselo, (BE).unu numero eble de 1961. {74}

BELGA KATOLIKO, Arendonck (BE). 1911: majo. {81}

BELGA SONORILO, LA, Bruselo, Bruĝo, (BE). 1902 ĝis 1906:n-ro. 1 ĝis n-ro. 52. 1907:n-ro. 53 ĝis n-ro.67. 1908:n-ro.84, 86, 87, 89, 90. {850}

BEL, INFORMAS, Informa Bulteno de Brazila Esperanto-Ligo, Rio de Janeiro (BR). 1983:n-ro.10. 1984:n-ro.11. 1985:n-ro.19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. {582}

BELMONDA LETERO, LA. Hofheim-Langenhein (FRG/DE). 2007 /1 n-ro. 88. {2238}

BENELUKSA ESPERANTISTO, Antverpeno (BE), speciala kongresa numero de Belga, Frandra kaj Nederlanda Esperantisto(j). Junio-julio 1953. {249}

BERLINA INFORILO, Berlin (DE). 1950:n-ro.4. 1952:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1975:n-ro.3, 4, 6. 1976:n-ro.2. 1979:n-ro. 10. 1981:n-ro. 10, 11. 1990:n-ro.3. 1991:n-ro. 3. 1992:n-ro.1, 2, 3. 2001:n-ro. 9.{192}

BERLINER ESPERANTO ANZEIGER, -Berlin(DE). 1927:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. {187}

BERLINER ESPERANTO-MITTEILUNGEN, Berlino (DE). 1922:n-ro.4, 7, 8, 9, 10. {154}

BERNA HEROLDO, Berna (CH). Informilo dumonata. 1930:n-ro. 1 novembro, o. 1931:n-ro.2 marto, 3 majo-junio, 4 novembro. 1932:n-ro. 1 aprilo. {190}

BERVALA KURIERO, Nürenberg (DE). 31-a de februaro 0007 n-ro.001. {225}

BES-a Adresaro. Moravany, Bohemio(CS/CZ). 1919, 1920, 1921, 1922/23, 1927, 1928, 1929/30, 1931, 1932, 1934-11-a eldono , 1934- 12-a eldono, 1935/36. {842}

BET-FOLIO, Tendara gazeto de BET (26-a), Kaunas (SU/LT). 1989:n-ro. 6, 7. {206}

BIBLIA REVUO, Moone Ponds (AŬ), 1964 ĝis 966:n-ro.1 ĝis n-ro.8. Ravena (IT), 1968 ĝis 1985.{843}

BIBLIA TRADUKISTO, Soham (GB), 1908:n-ro.1marto. {201}

BIBLIOFILO, LA, Saarbrúcken (DE), 1996:n-ro.1. {236}

BIBLIOGRAFIA GAZETO, Budapest (HU), 1933:n-ro.1, 2, 3, 4. {260}

BIBLIOGRAFIO DE ESPERANTO, Wien (AT), eldonita de Internacia Esperanto-Muzeo en Wien, 1985:nro.3. 1986:n-ro.5, 6, 7. 1987:n-ro.9, 10. 1988:n-ro.11, 12. 1989:n-ro.14, 15. {168}

BIBLIOTEKA BULTENO, Londono (BR), 1986 :n-ro.1, 2. 1987:n-ro.1. {777}

BIBLIOTEKO DE ĈASOPIS ĈESKYN ESPERANTISTÚ, Praha (CS), 1914:n-ro.7 . {22}

BIBLIOTEKO DE TERISTO, Moskvo (RU), 1922:n-ro.1. {226}

BIRDO, Den Haag (NL), 1959 ĝis 1963:n-ro.1 ĝis n-ro. 58.{33}

BIZANTIO, Konstantinopolo (TR), 1921 ĝis 1923:n-ro. 1 ĝis n-ro.21. {285}

BLANKA KRUCO, Graz (AT), 1918:n-ro. 2. {183}

B.L.E., informilo, Aiwers (BE), 1970:n-ro. 8. {198}

BOHEMA ESPERANTISTO, Cesky Esperantista, Praha (CS), 1911:aŭgusto. 1912:n-ro.januaro. {72}

BOHEMA REVUO ESPERANTISTA, Casopis Ceskyĉ Esperantistú, Praha, 1910 ĝis 1914. Antaŭe CASOPIS CESKYĈ ESPERANTISTÚ. {21}

BOLETIM INFORMATIVO , INFORMA BULTENO, CONSELHO BRASILEIRO DE ESPERANTO, Brasilia (BR), 1976:n-ro.13. 1984:n-ro.84. 1986:n-ro.87. {292}

BOLETIN DEL 2º CONGRESO DE ESPERANTISTAS IBERICOS, Bilbao (ES), 1924:n-ro.1, 2. {223}

BOLETIN, Organo de Hispana Esperanto-Federacio, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Barcelona, Madrid. (ES), 1949 ĝis 2011 :n-ro. 1 ĝis n-ro.396. {849}

BOLETIN DE LA SOCIEDAD URUGUAYA DE ESPERANTO. Montevideo (UR), 1951:n-ro.1, 2. 1952:n-ro.3, 4. 1953:n-ro.6, 7, 8. 1954:n-ro.9-10, 11, 12. 1955:n-ro.13, 14, 15, 16-17. 1956:n-ro.19. 1957:n-ro.23-24. 1958:n-ro.25, 26, 27. 1959:n-ro.29, 30, 31-32. 1960:n-ro.33. 1961:n-ro.34, 35-36, 37. 1962:n-ro.38-39, 40. 1963:n-ro.42-43, 44. 1964:n-ro.45-46, 47, 48. 1965:n-ro.49. 1966:n-ro.50, 51. 1967:n-ro.52. 1968:n-ro.53, 54. {93}

BOLETIN E.C.O., Buenos Aires (AR), 1949:n-ro. 8-9. {193}

BOLETIN FEDERACION ESPERANTISTA LEVANTINA (F.E.L.), Valencia (ES), 1914: n-ro.3. 1915:n-ro.Boletín extraordinario junio. {197}

BOLETIN INFORMATIVO, Primer Congreso Panamericano de Esperanto, San Luís (AR), 1979:n-ro. 1. {215}

BOLETIN INFORMATIVO DE LA B.E.S., Barcelona (CAT, ES), 1922:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1923:n-ro.10, 11, 12, 13. {200}

BOLETIN INFORMATIVO DEL GRUPO DE ESPERANTO DE VALENCIA, Valencia (ES), . 1960:n-ro.decembro.. 1961:n-ro.februaro, marto, aprilo-majo, junio-julio-aŭgusto, septembro-okto bro, novembro-decembro. 1962:n-ro.januaro-aprilo, decembro. {188}

BOLETÍN INFORMATIVO GRUPO ESPERANTISTA “FIDO KAJ ESPERO”. Valladolid (ES). Circular Informativa: 1967:ok. 1969:dec. Grupo Esperantista: 1968: n-ro. mart, jun, sep-okt. Boletín Informativo: 1968:n-ro.jan. 1970:n-ro.mart-apr, maj-jun. 1971: n-ro. maj-jun, jul-aŭg, sep-okt, nov-dec. 1972:n-ro.jan-feb ĝis nov-dec. 1973:n-ro.jan-feb, mar-apr, maj-sep, dec. 1974:n-ro.maj-jun, jul-sep, nov, dec. 1975:n-ro.jan, apr-maj, jun-jul, aŭg-sep. 1976:n-ro.70, 71, 72. 1977:n-ro.jan, apr. 1978:n-ro.jan-feb, mart-apr, jul-sept, okt-dec. 1979:n-ro.jan ĝis dec. 1980:n-ro.mart-apr, maj-jun, jul-aŭg, sep-okt. 1981:n-ro.mart ĝis dec. 1982 ĝis 1986. 1987:n-ro.125 ĝis n-ro. 135, 137 ĝis n-ro.177. 1998:n-ro.178, 179, 180, 182. 1999 ĝis 2011:n-ro. 183 ĝis n-ro. 244.{1096}

BOLLETINI, Federazione Esperantista Italiana, Livorno, Torino (IT), 1926 (2K), 1927(8K), 1928 (2K), 1929 (5K). {1146}

BOLLETTINO INFORMATIVO, Lo Sviluppo dell´Esperanto.La Chaux des Fonds (SV). 1971-1972:n-ro.1, 1977:n-ro.aŭtuno. {1800}

BOLLETTINO, Sezione Esperantista Studentesca Udine (IT), 1929:n-ro.5.{239}

BONA AMIKO, Tokio (JP), 1935:n-ro. 18. 1936:n-ro. 20. Antaŭe, Bona libro estas bona amiko.{84}

BONA ESPERO, Cape Town, (ZA), 1968:n-ro.2, 5. 1969:n-ro.1, 2, 3, 4. 1970:n-ro.1, 2, 3, 4. 1971:n-ro.1, 2, 3, 4. 1972:n-ro.1, 2, 4, 5. 1973:n-ro.1, 2, 3, 4. 1974:n-ro.1, 2, 3, 4. 1975:n-ro.1, 2, 3, 4. 1976:n-ro.2, 4. 1977:n-ro.1, 2, 3. 1978:n-ro.1, 2, 3, 4. 1979:n-ro.1, 2. 1980:n-ro.1, 2, 3, 4. 1981:n-ro.1, 2, 3, 4. 1982:n-ro.1, 2, 3, 4. 1983:n-ro.1, 2. {228}

BONA LIBRO ESTAS BONA AMIKO, Tokio (JP), 1933:n-ro.10. 1934:n-ro.15. Poste Bona Amiko. {84}

BONBELA, Indore (IN), 1979:n-ro.1. {258}

BOOK LIST, Londono (GR), 1968:apr. {238}

BOSNIA LILIO, Sabadell (CAT, ES), 1997:n-ro.1. {326}

BRASIKFOLIO, Genéve(CX), 1977:n-ro.3, 6, 8, 9. 1978:n-ro.1, 2, 3, 5. 1979:n-ro.2, 9. 1980:n-ro.2, 3, 4, 8, 9. 1981:n-ro.7, 6, 8, 9, 1983:n-ro.6. 1993:n-ro.3, 4, 5, 7. 1995:n-ro.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1996:n-ro.1, 2, 3, 4, 6. 1997:n-ro.2, 5, 9, 10. 1998:n-ro.2, 3, 4. {216}

BRASIL ESPERANTISTA, O, Rio de Janeiro, (BR). 1938 ĝis 1948 :n-ro. 1 ĝis n-ro. 45. Antaŭe kaj poste Brazila Esperantisto. {832}

BRAZILA ESPERANTISTO. 1908: dua jaro n-ro.2-3 (okt-nov), n-ro.4 (dec). 1909:nro.5-6, 7-8, 9-10, 11-12. 1910:n-ro. 1, 2, 3, 4, 5-6. 1911:n-ro.7-8, 9-10, 11-12. 1912 ĝis 19234. 1949 ĝis 1977 . 1984:n-ro.282, 283. 1985:n-ro.284. {831}

BRAZILA HEROLDO, Brasilia, Sao Paulo(BR). 1993:n-ro.0, 1. 1994:n-ro.6. {256}

BRAZILA KATOLIKO, Sao Paulo (BR). 1981:n-ro.Aprilo-majo-junio, julio-aŭgusto-septembro. {169}

BRAZILA KRONIKO, Rio de Janeiro (BR). 1978:n-ro. 1. 1980:n-ro.2. {220}

BRAZILA REVUO ESPERANTISTA, Rio de Janeiro (BR). 1907:n-ro. 8-9(nov-dec). 1908:n-ro.10-11-12(jan-feb-mar), n-ro.1(apr), 2(maj), 3(jun), 4(jul), 5(aŭg)6(sep)7(okt). {830}

BREMENA ESPERANTO SPEGULO, Bremen (DE). 1956:n-ro.47, 48-49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56-57. 1958:n-ro.65. {95}

BRITA ESPERANTISTO, LA, London (GB). 1974 ĝis 1982:n-ro.798 ĝis 849. 1983:n-ro.850-851, 852-853. 1984:n-ro.856, 857, 858 1985:n-ro.867. 1986:n-ro.869. 1987:n-ro.875, 876, 878. 1988:n-ro.881. 1989:n-ro.888, 891, 892. 1990:n-ro.893, 894, 895, 896, 897, 898. 1991:n-ro.899, 900, 901, 902, 903, 904. 1992:n-ro. 905, 906, 907, 908, 909, 910. 1993:n-ro.911, 913, 914, 915, 916. 1994:n-ro.922. 1995:n-ro.923, 924, 925, 926, 927, 928. 1996:n-ro.929. 1997:n-ro.935, 936, 937, 938. 1998:n-ro.942, 943, 945 1999:n-ro.947, 948, 950. {54}

BRITA ESPERANTISTA PAC-ORGANIZO, Bulletin, Grimsby (GB). 1986:n-ro.13, 14. 1988:n-ro.19. {212}

BRITA KATOLIKO, London (GB). 1949:n-ro. 13, 1950:n-ro. 16. {79}

BRITISCH ESPERANTIST, THE, London (GB). 1905 ĝis 1973:n-ro.1 ĝis n-ro.797. {53}

BROŜURSERVO LJP. Laroque-Timbaut (FR). 1979. {1433}

B T N , Bologna (IT). N-ro. 2 {207}

BUDAPEŜTA INFORMILO, Budapest (HU). 1970 ĝis 1990:n-ro. 1 ĝis n-ro. 232. {844}

BUDAPEŜTA PRINTEMPA FESTIVALO. Budapest(HU). 1982(19-28 marto). {2181}

BUDAPEŜTO ATENDAS VIN, Budapest (HU), 1974, 1975. {466}

BUDHA LUMO, LA, Gronant, Prestatyn (Kimrujo, GB). N-ro. 47-48, 49 (japana eldono), 50, 52, 53(japana eldono), 54, 55(japana eldono), 56, 57(japana eldono), 58, 59(japana eldono), 60, 61(japana eldono), 62, 63(japana eldono), 15 numeroj. {97}

BUDHANA KURIERO, Liege, Awirs (BE).1962 ĝis 1971:n-ro. 1 ĝis n-ro. 36.{845}

BUDHANA KURIERO, St. Blasien, 1974:n-ro.1, 2. 1975:n-ro.1, 2. 1977:n-ro.1. 1979:n-ro.1. {846}

BUDHISMO, LA, Heswell, (GB). 1933:n-ro.9, 10, 11. 1934:n-ro.12, 13. {96}

BULGARA ESPERANTISTO, Sofia, Ruse (BG). 1919:n-ro.2, 3, 4. 1920:n-ro.7-8(jan-mar), 9-10(jun-jul), 1(nov), 2(dec). 1921:n-ro.3(jan) ĝis junio 1926 n-ro.10 (sepa jaro) .en oktobro 1926 BULGARA ESPERANTISTO estas kunfondaĵo de la pasinta Bulgara Esperantisto kaj Esperanto. Aperas dufoje monato mi posedas 1926 (VIII-jaro) oktobro n-ro.1. kaj VIII jaro 1927 n-ro. 2(feb). Denove monata 1927:n-ro.3(maj), 4(jun), 5(jul), 7(aŭg), 9(aŭg), IX-jaro:n-ro.1(sep), 2-3(ok-nov), 4(dec). 1928:5(jan), 6(feb), 7(mar), 8(apr), 9(maj), 10(jun) X-jaro.1(sep), 2-3(ok-nov), 4(dec). 1929:n-ro.5( jan), 6(feb), 7(mar), 8(apr), 9(maj), 10(jun) XI-jaro2(, nov), 3(dec). 1930:n-ro.5(feb), 7-8(apr). XII-jaro. 1-2(Sep-okt), 3(nov), 4-5-6(dec-jan-feb) 1931:n-ro. 7-8(mar-apr), 9-10(maj-jun). XIII-jaro 1(sep)2-3(ok-nov), 4(dec). 1932:n-ro.5-6(jan-feb), 7-8(mar-apr), 9-10(maj-jun). XIV-jaro 1-2(sep-okt), 3-4(nov-dec). 1933:n-ro. 5-6(jan-feb), 7(jun), 1-2(sep-okt)3-4(nov-dec) ĝis 1941. 1942:jan-feb, mar-apr, maj-jun. 1946- 1947. 1957:n-ro.1, 2, 3-4, 5, 6. 1958 ĝis 1985 , 1986:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. 1987:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1988:n-ro.7-8, 12. 1989:n-ro.1, 2. {847}

BULGARA FERVOJISTO, Sofia (BG). 1981:n-ro.1. 1983:n-ro.2, 3. 1984:n-ro.2, 3. {208}

BULGARA FILMO, Sofia, (BG). 1958:n-ro 17 ĝis 24. 1959:n-ro.1. 1960:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1961:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. {92}

BULGARINO, Sofia (BG). 1965, 1967, 1968, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984. {91}

BULGARIO, Sofia (BG). 1964:n-ro. 1 ĝis n-ro. 12. 1965:n-ro.1 ĝis n-ro. 12. Anatŭe kaj poste Nuntempa Bulgario. {1060}

BULGARIO TURISMA INFORMO, , Sofia (BG). 1972 ĝis 1985 .{848}

BULLETIN, Comunist Party Esperanto Group, Londono (GB). 1972:n-ro.sep. 1973:n-ro.4. {293}

BULLETIN, Society of Britisch Esperantist Teachers, Birmingham (GB). 1953:n-ro.43, 45. 1954:n-ro.46, 47, 48. 1955:n-ro. 49, 50. 1956 ĝis 1962:n-ro. 52 ĝis n-ro. 73. {851}

BULLETIN DE LA LIGUE FRANÇAISE DES AMIS DE L´ESPERANTO, Rodez (FR). 1931:n-ro.4. {167}

BULLETIN DE LA SOCIÉTE FRANÇAISE POR LA PROPAGATION DE L ´ESPERANTO. 1922:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. {171}

BULLETIN D´ INFORMATION Esperantiste, Paris (FR). 1915:n-ro. 1. {199}

BUTLLETIN D ´INFORMATIONS MONDIALES, Paris. 1966:n-ro.10, 11-12. {647}

BULLETIN epi, Bern (CH). 1969:n-ro.1. {253}

BULLETIN OFFICIEL DE LA SOCIETÉ FRANÇAISE POUR LA PROPAGATION DE L ´ESPERANTO, Paris (FR). 1910:n-ro.1, 5. 1911:n-ro.14, 16, 18, 19. 1912:n-ro.23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 1915:n-ro.Junio-julio, aŭgusto-decembro. {170}

BULLETIN SPECIAL DE LA ...SEMAINE CULTURELLE ESPÉRANTISTE, Baugé (FR). 1965 kvara semajno . 1966: kvina semajno. {650}

BULLETIN TRIMESTRIEL D´INFORMATIONS, Paris (FR). 1963:n-ro.1, 2, 3. {648}

BUTLLETIN TRIMESTRIEL D ´INFORMATIONS MONDIALES, Paris (FR). 1964:n-ro.4, 5, 6, 7. 1965:n-ro.8, 9, 10. {2074}

BULTENO. Bulgaraj Esperanto-Kongreso, Pazargik (BU). 1937:n-ro.1, 2. {2072}

BULTENO. U.K. 18-a U.K. kaj Internacia Somera Universitato.. 1926:n-ro.9. {2162}

BULTENO. German Esperanto-Kongreso. Dresden 1930:n-ro.7. {2163}

BULTENO. Cirkulero de la Hungarlanda Esperanto Konsilantaro. Budapest (HU). 1957:n-ro.11, 1213-14, 15-16, 17-18, 19-20. 1958:n-ro.21, 22, 23, 24, 25-26, 30-32. 1959:n-ro.33-34, 35-37, 38-40. {156}

BULTENO, Marista Ligo Esperantista. Kvicksund (SE). 1936:n-ro. 8. {202}

BULTENO. Dumonata organo de la Londona Esperanto-klubo. London (GB). 1973:n-ro.okt. 1978:n-ro.jan-feb. 1979:n-ro.jul-aŭg. 1980:n-ro. maj-jun. 1981:n-ro. nov-dec. 1982:n-ro.jul-aŭg. 1983:n-ro.maj-jun, sep-okt. 1996:n-ro.mar-apr, maj-jun, jul-aŭg, sep-okt, nov-dec. 1997:n-ro.jan-feb, ma-apr, maj-jun, jul-aŭg, sept-okt, nov-dec. 1998:n-ro.jan-feb, mar-apr, maj-jun, jul-aŭg. 1999:n-ro.sep-okt, nov-dec. 2000:n-ro.jan-feb. {211}

BULTENO. Madrida Esperanto-Liceo, Madrid (ES). 1981:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. {247}

BULTENO. Esperanta Meksika Junularo. Mexico (MX). 1969:n-ro.1 aŭgusto. {203}

BULTENO. Katolika Esperanto-Centro , Ferdinando Longoni Katolika Esperanto-Centro. Milano (IT). 1978:n-ro.22/5. {232}

BULTENO. Internacia Registro de la Mondcivitanoj. Damaire-Les-Lys (FR). 1991:n-ro.32. {234}

BULTENO . Internacio de Militkontraŭloj. Enfield (GB). 1925:n-ro.8. 1926:n-ro.10.{2154}

BULTENO I.F.E.F. KONGRESO. Perpignan (FR) 1988:n-ro.1, 2. Olomouc 1991:n-ro.3. {231}

BULTENO. Internacia Klubo I.O.O.F.. Veendam (NL). 1962 ĝis 1970:n-ro.1 ĝis n-ro.49, n-ro.51 ĝis n-ro.56, n-ro.58 , 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69. {209}

BULTENO, LA. Charleroy (BE). 1913:n-ro.1, 2, 3. {562}

BULTENO DE ABUNDANA FRAKCIO EN S.A.T.. Paria (FR). 1968:n-ro.1, 2, 3. 1969;n-ro.4, 5, 6, 7, 8, 9. 1970:n-ro.10. 1971:n-ro.16, 17, 18, 19, 20, 21. 1972:n-ro.22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. {7}

BULTENO DE APLECH ESPERANTA GRUPO. Sabadell (CAT, ES). 1919:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. {178}

BULTENO DE ARGENTINA ESPERANTO-vento. Buenos Aires (AR). 1996:n-ro. 1. {254}

BULTENO DE ASOCIO DE ESPERANTISTOJ EN POLLANDO. Varsovio (PL). 1953:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12. 1954:n-ro.1, 2. 1955:nro.2, 3, 4, 5, 6-7, 8-9, 10, 11, 12. 1956:n-ro.1, 2-3, 4, 5, 6-7, 8-9, 10-11, 12. {324}

BULTENO DE BARCELONA STELO, Barcelona (CAT, ES)1912:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1913:n-ro.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1914:n-ro.13, 17. {217}

BULTENO DE BRITA ASOCIO DE ESPERANTISTOJ KAMPADISTOJ KAJ RULDOMISTOJ. (GB). 1976:n-ro.2. 1977:n-ro.prezidanta letero. {237}

BULTENO DE BULGARA ESPERANTISTA ASOCIO KAJ DE BULGARA ESPERANTISTA KOOPERATIVO. Sofia (BU). 1956:n-ro.8. {90}

BULTENO DE CEJLONA ESPERANTO-SOCIETO, Kolombo (Cejlono ). 1962:n-ro. 1. {221}

BULTENO DE C.K. DE S.E.U... Moskvo (RU). 1922:n-ro.3. 1933:n-ro.126, 127, 128, 129. {73}

BULTENO DE ĈEĤOSLOVAKA ASOCIO ESPERANTISTA. Praha (CS/CZ). 1926:n-ro.8, 9, 10, 11-12, 13, 14, 15. 1927:n-ro.16, 17-18, 19, 20, 21, 22, 23. 1928:n-ro.24, 25, 26. 1930:n-ro.27, 28, 29, 30.31.32. 1931:n-ro.34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. {374}

BULTENO DE ESPERANTA-SOCIETO “PACO KAJ AMO”. Barcelona (CAT, ES). 1926:n-ro. jul., 1929:n-ro.feb, mart., apr, maj, jun, jul-aŭg, sep, ok, nov, dec. 1930:n-ro.jan-feb, apr, maj, jun, jul, aŭg-sep. 1931:n-ro.mar, apr, jun, jul, aŭg, okt, nov, dec. 1932:n-ro.143, 144, 148. 1933:n-ro.157, 159. 1934:n-ro.162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172. 1935:n-ro.173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180. 1938:n-ro.203. {241}

BULTENO DE ESPERANTISTA KLUBO ĈE OSVETOVA BASEDA EN PRAHA 2, Praha (CS/CZ). 1955:n-ro.32. 1956:n-ro.34-35, 41. 1957:n-ro.45, 46, 47, 48, 49. 1958:n-ro.50, 51, 52. 1959:n-ro.53, 54.{82}

BULTENO DE ESPERANTISTA KLUBO EN PRAHA, Praha (CS/CZ). 1974:n-ro.2-3. 1975:n-ro.1. {191}

BULTENO DE ESPERANTISTA KLUBO EN PRAHA ĈE KULTURCENTRO DE ONV 1. Praha (CS/CZ). 1960:n-ro.. 56, 57, 58. 1961:n-ro.59, 60. 1962:n-ro.61, 62. {185}

BULTENO DE ESPERANTISTA KLUBO EN PRAHA ĈE KULTURCENTRO DE ONV 2. Praha (CS/CZ). N-ro.55. {184}

BULTENO DE ESPERANTO ASOCIO EN ĈSR. Praha. (CS/CZ). 1938:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-10. 1939:n-ro.1, 2-4, 6-8. {1148}

BULTENO DE ESPERANTO Proleta grupo de Juneco. Barcelona (CAT, ES) 1934:n-ro.1, 2, 4, 7, 8, 9. 1935:n-ro.10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21. 1936:n-ro.24, 25. {218}

BULTENO DE ESPERANTO SOCIETO DE FINLANDAJ FERVOJISTOJ, Helsinki (FI). 1964:n-ro.1(4). 1966:n-ro.1(8), 2(9). {186}

BULTENO DE I.E.L. Tegelbaĉen, Stockholm (SE). 1942 n-o.6. {651}

BULTENO DE INTER, Agadgrupo por Esperanto. Göteborg (SE). 1969:n-ro.1. 1970:n-ro.2. {86}

BULTENO DE INTERNACIA SCIENCA ASOCIO ESPERANTISTA (I.S.A.E.) kaj de Sekcio de Tekcnikaj Vortaroj (T.V.). Paris (FR). 1926:n-ro.3. 1927:n-ro.6. 1928:n-ro. 9, 11, 12. 1929:n-ro. 14, 15. 1930:n-ro.17, 19, 20. 1931:n-ro.22. 1932:n-ro.27, 28. 1933:n-ro.29, 30, 31, 32. 1934:n-ro. 33, 35. 1936:n-ro. 42, 44. 1937:n-ro.45, 46, 47, 48, 49, 50. 1938:n-ro.51, 54, 55. 1939:n-ro.56, 57, 58. {155}

BULTENO DE I.S.A.E.. Beograd, (YU, Servio). 1961 ĝis 1978 :n-ro. 1 ĝis n-ro.48. {34}

BULTENO DE LA 22-a U.K. Oxford (GB). 1929:n-ro.1, 2, 3, 4-5-6. {672}

BULTENO DE LA AEROLOGIA OBSERVATORIO DE TATENO, Tateno (JP).1927:n-ro.1. {224}

BULTENO DE LA ANTVERPENA PORESPERANTA PROPAGANDA KOMITATO, Antwerpen (BE). 1927:n-ro.9, 12. :n-ro.1, 2, 3-4, 5, 6, 7, 8. 1929:n-ro. 2. {87}

BULTENO DE LA AŬSTRIA SEKCIO DE I.F.E.F.. Wien (AT). 1958:n-ro.4. 1960:n-ro.1 1961:n-ro.4. 1963:n-ro.6. 1964:n-ro.2, 3, 4. 1967:n-ro.1. 1970:n-ro.3, 4. 1971:n-ro.3. 1973:n-ro.1, 3. 1974:n-ro.3, 4. 1976:n-ro.1. 1982:n-ro.3. 1983:n-ro. 4. 1984:n-ro.1. 1988:n-ro.3. 1990:n-ro.3. 1991:n-ro.2. 1992:n-ro.4. {89}

BULTENO DE LA ESPERANTO KLUBO DE CAMBERRA. Camberra (AU). 1956:n-ro.13. {257}

BULTENO DE LA ESPERANTISTA LITERATURA ASOCIO E.L.A..Paris (FR). 1912:n-ro.1, 2. 1913:n-ro.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1914:n-ro.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. {883}

BULTENO DE LA GEPATRA FAKSEKCIO EN GERMANA ESPERANTO –ASOCIO. München (DE). 1951:n-ro. 19. 1952:n-ro.27, 28. {213}

BULTENO DE LA GEPATRA KAJ VIRINA FAKSEKCIO DE LA ESPERANTO-GRUPO LABORO. München (DE). 1948:n-ro.4. {240}

BULTENO DE LA GERMANA ESPERANTA FERVOJISTA ASOCIO. Frankfurt am Main (DE). 1953:n-ro.6. 1954:n-ro.12. 1956:n-ro.2, 3, 4. 1957:n-ro.4, 5, 6. 1958:n-ro.1, 2, 4, 5, 6. 1959:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1960:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1961:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1962:n-ro.2, 3, 4, 5, 6, 7(sondernumber). 1963:n-ro.2, 3, 4, 5, 6. 1964:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1965:n-ro.1, 2, 3, 5, 6. 1966:n-ro.1, 2, 4, 5. 1967:n-ro.4, 5, 6. 1968:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1969:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1970:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1971:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1972:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1973:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1974:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1975:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1976:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1977:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1978:n-ro.1, 2, 3. 1979:n-ro.1, 3, 4, 5. 1980:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1981:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1982:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1983:n-ro.1, 2, 3-4, 5. 1984:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1985:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1986:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1987:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1988:n-ro.2, 4, 5. {175}

BULTENO DE LA ĜENERALA ESTRARO E I.K.U.E.. Maastriĉ (NL). 1966:n-ro. 4. {76}

BULTENO DE LA INTERNACIA FEDERACIO DE ESPERANTISTAJ FERVOJISTOJ. Amsterdam (NL). 1952:n-ro.jan, maj, sep, nov. 1953:n-ro.5. 1954:n-ro.5, 7. 1955:n-ro.3, 5, 6, ok, dec. 1956:n-ro.3, 4, 5. 1957:n-ro.5. 1958:n-ro.4, 5, 6. {800}

BULTENO DE LA INTERNACIA GEOGRAFA ASOCIO. Ljublijana (YU/SI). 1955:n-ro.1. 1956:n-ro. 2. 1957:n-ro. 3, 4. 1958:n-ro.5. 1963:n-ro.6. 1964:n-ro. 7. {60}

BULTENO DE LA INTERNACIA LABOR-OFICEJO. Ĝeneve (CH) 1923:n-ro.2, 3, 4, 5, 6. 1924 ĝis 1928:n-ro.7 ĝis 26. 1928 ĝis 1932:n-ro. 28 ĝis n-ro. 50 . {172}

BULTENO DE LA INTERNACIA RADIO-ASOCIO., London (GB). 1924:n-ro.2. {85}

BULTENO DE LA KASISTO DE T.E.J.O., Köln (DE). 1966:n-ro.19. {245}

BULTENO DE LA KATALUNA ESPERANTO FEDERACIO, Sabadell (CAT, ES). 1918:n-ro.1, 2, 3, 4, suplement. 1919:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1920:n-ro.8. {544}

BULTENO DE LA LABORISTA LIGO ESPERANTISTA EN ĈEĤOSLOVAKIO, Praha (CS/CZ). 1933:n-ro.7. 1934:n-ro.3, 4, 6. 1935:n-ro.5, 7.{176}

BULTENO DE LA NORDOKCIDENTA ESPERANTO FEDERACIO, Burnley (GB).1968:n-ro.167. {233}

BULTENO DE LA ROMA U.E.C.I.-GRUPO. Roma (IT). 1988:n-ro.41. {251}

BULTENO DE LA S.A.T. RONDOJ EN FRANCLINGVAJ REGIONOJ. Montreŭil-Sous-Bois (FR). 1937:n-ro.2. 1938:n-ro.7. {1843}

BULTENO DE LA SENNACIISTA FRAKCIO EL MEMBROJ DE S.A.T., Rotterdam (NL). 1948:n-ro.2. 1952:n-ro.1. {181}

BULTENO DE LIBERA PENSO, Sens (FR). 1909-1910:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10-11, 12. {229}

BULTENO DE MADRIDA ESPERANTO-KLUBO. Madrid (ES). 1955:n-ro.1, 12. {189}

BULTENO DE PAKESA ESPERANTO. Murree (PK). 1987:n-ro.16. 1988:n-ro.21-22. {242}

BULTENO DE REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA, Antverpen , Brruxelles (BE). 1948:n-ro.8, 10. {255}

BULTENO DE SAT-AMIKARO. Paris (FR). 1944:n-ro.2, 3. 1945:n-ro.14.{2161}

BULTENO DE STUDENTA ESPERANTO- KLUBO. Zagreb (YU/HR), 1961:n-ro.2, 3, 4. 1963:n-ro.6, 7, 8, 9. 1964:n-ro.1-2, 3-4, 5. {252}

BULTENO DE TL DE I.S.A.E., Budapest (HU). 1969:n-ro.3, 4. {250}

BULTENO DE YUMEIHO TERAPIO, Tokio (JA). 1994:n-ro.2. {244 }

BULTENO GEPATRA, Hamburg (DE). 1955:n-ro.43, 44, 47. 1956:n-ro.49, 50, 51, 52, 53, 54. 1957:n-ro.55, 56, 57, 58. 1958:n-ro.59, 60, 61, 62. 1959:n-ro.63, 64-65, 66, 67. 1960:n-ro.68. {214}

BULTENO GERMANLANDA, Berlin (DE). 1923:n-ro. majo. {248}

BULTENO IFER. Leipzig (DE). 1987, 1988 . {243}

BULTENO JOGO EN ESPERANTO. Alsgarde (DK).1994:januaro. {235}

BULTENO POR KOLEKTANTOJ DE ESPERANTO- INSIGNOJ, Straznice (CS/CZ). 1973 ĝis 1979 :n-ro.1 ĝis n-ro.12. {261}

BURGONJA STELO, Chalone sur Saone (FR). 1911:n-ro.5. {83}

BUTLLETI DE L ´ESPERANTO EL. Sabadell (CAT, ES). 1984 ĝis 1990:n-ro. 170 ĝis 193, 1992:n-ro.195. 1993:n-ro.197. 1994:n-ro.199. 1998:n-ro. 203. 2000:n-ro. 205. {227}

ALDONA ALFABETA LISTO DEPERIODAĴOJ KUN KONSTANTA ESPERANTA-FAKO, RUBRIKO, ALDONO, KURSO AŬ RESUMO

BAGES. Manresa (CAT, ES)

- enero 1960 “En el primer centenario del nacimiento del Dr. L.L. Zamenhof”. Juan Régulo Pérez.

BALEARES. Palma de Mallorca (ES).

-26 enero 1958 “¿Quiere Vd. Aprender esperanto?”

-17 diciembre 1959. “Centenario del nacimiento del Dr. L.L. Zamenhof”

-16 mayo 1961 “El domingo comenzó en Palma El XXII Congreso de Esperanto”.

-18 mayo.”El Esperanto idioma poético”. ” XXII Congreso de Esperanto”.

BLANCO Y NEGRO. Madrid (ES).

-8 julio 1961. “El Esperanto y los trabajadores españoles en Suiza”.P. Arranz

BLEICHER aktuelle information. Germana informilo pri lingvoj . Gerlingen (DE).

-1980. Red. Richard Schulz.{671}

BOLETIN DE LA SECCION DE ESTUDIOS DEL CENTRO EXCURSIONISTAS “PUIG CASTELLAR”. SantaColoma de Gramanet (CAT, ES).

-1965 ĝis 1969 : 10 numeroj. Trad: Petro Nuez.{2040}

BOLETIN GESALIS. Sant Feliu de Guixols (CAT, ES).

-1957: du numeroj. Paĝo en Esperanto por Ramon Molera. {2045}

BOLETIN SOCIEDAD CORAL JUVENTUD TARRASENSE. Terrassa (CAT, ES).

-1970, red: Giordano Moya

-1971, red: GiordanoMoya

-1981. red: Giordano Moya. {2051} .

BUTLLETI. Personal de , ”La Caixa”. Barcelona(CAT, ES).

- Juliol 2001. “Josep Mª Galofré rep la medalla d´honor de Sabadell”.

ALDONA LISTO DE LA GAZETOJ POR ALIAJ MONDLINGVOPROJEKTOJ .

INTERLINGUA

BIBLIOGRAPHIA DE INTERLINGUA. Beekbergen (NL). 1974:n-ro.1. 1976:n-ro. 3. 1979:n-ro. 6. 1981:n-ro.8. 1982:n-ro. 9. 1985:n-ro.12. 1986:n-ro.13. 2000:n-ro. 27. 2001:n-ro. 28.

IDO

BULLETIN FRANÇAIS-IDO DE LA LANGUE AUXILIAIRE. Paris. 1928:n-ro. 116-117. 1933:n-ro.170-171-172.

NEO

BULLETIN, Les amis de NEO. Bruxelles (BE). Junio/julio 1962.

VOLAPÜK

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE ROUEN. 1886 mars et avril.

“Les langues commerciales universelles “LE VOLAPÜK”

AMIKO. Berlin(DE). 1971:n-ro.2.

Ĉi rilate

Katalogo

© Ana M. Molera, 2013