Listo de periodaĵoj en nia biblioteko

Jen listo de periodaĵoj en nia biblioteko. Por pli detalaj bibliografia datumoj nepre konsultu nian katalogon.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G-Ĝ] [H-Ĥ] [I] [J-Ĵ] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S-Ŝ] [T] [U] [V] [Z]

CAHIERS DE GRESILLON. Epineux-le Seguin (FR).1958:n-ro.2, 3. {276}

CARTA DO PRESIDENTE. Liga Brasileira de Esperanto. Rio de Janeiro (BR).. 1981: nov. 1982: jun. {267}

CATALOGUE GÉNÉRAL. Paris (FR). Junio 1906.{2240}

CATALOGO DE LIBROS, Libroservo de H.E.F. Valladolid (ES). 1980:jul. 1983:jan-mart, jun, nov-dec. 1984:maj-jul. 1985:maj, okt. 1986:jan-mart, ok. 1987:sep.nov. 1988:n-ro.1, 2, 3, 4. 1989:n-ro.1, 2, 3, 4. 1990:n-ro.1, 2, 3, 4. 1991:n-ro.1, 2, 3, 4. 1992:n-ro.1, 2, 3, 4. 1993:n-ro.1, 2, 3, 4. 1994:n-ro.1, 2. 1995:n-ro.1, 2, 3, 4. 1996:n-ro.1, 2, 3, 4. 1997:aŭt. 1998:vint., sep. 1999:aŭt.vint., 2000:aŭt, vint.{327}

CATALOGO DE LIVROS. Liga esperantista Brazileira. (BR). {1247}

CATALOGO DI EDIZIONE ESPERANTISTE. S. Vito Tagliamento (IT). 1928:n-ro.4. {807}

CATALOGO, Librería Esperantista Internazionale. San Vito Tagliamento (IT)1925:n-ro.1, 2. {882}

CATALOGO, Sociedade Editora Espirita F.V. Lorenz, Rio de Janeiro (BR). 1996:jan. {331}

CATALUNYA ESPERANTISTA. Barcelona(CAT, ES). 1919:n-ro.1 okt. {803}

CATEDRA ITALIANA DI ESPERANTO.Cirkulero. Verona (IT). 1922:nov. 1923:n-ro.2, 3, 4 {806}

CELO, LA. Budapest (HU). (Impresa identiga cifero): 2768 kaj 3242. {275}

CENAĈERO, LA. Málaga (ES). 1984:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1985:n-ro.6, 7, 8, 9, 10. 1986:n-ro.11, 12. {509}

CENTRA BULTENO. Aarhus (DK). 1976 ĝis 1982: n-ro. 1 ĝis n-ro.229. {838}

CENTRO ESPERANTISTA CATTOLICO ROMANO. Roma (IT). N-ro.:76. {336}

CENTROKCIDENTA FEDERACIO. Reauge (FR). 1980:jan. {301}

CENTRO PILOTO DE ESPERANTO. Callosa de Segura (ES). 1980:dec. {273}

CERTE TRIUMFOS LA POPOLO DE VJETNAMIO, Beijing (CN). 1965 ĝis 1967:n-ro.1 ĝis n-ro.5. {389}

CETERE. Lyngby (SE). 1968 ĝis 1970:n-ro. 1 ĝis n-ro.6. {387}

CHAMBERY ESPERANTO. Ĉhambery (FR). 1991:n-ro.0. {302}

CIRCULAIRE DU G.A.E., La amikoj de la Akademio de Esperanto. Saint Yrieix (FR). 1991:aŭg. {583}

CIRCULAIRE, Esperanto a L´Ecole. Mont-Soleil (CH). 1971:n-ro. 17. {337}

CIRCULAR, Centre d´Esperanto Sabadell. (CAT, ES) 1970:dec. 1976:mar. 1981:maj. 1983:n-ro.1. {335}

CIRCULAR , CIRKULERO.Federación Española de Esperanto .Hispana Esperanto-Federacio.(ES) Cornellà 1965:jun. 1967:jun. Barcelona 1969:aŭtuno. Madrid 1970: n-ro. 1 1972:n-ro.4. 1978.n-ro.6. Valladolid 1978:n-ro.1, 2, sep. 1983:n-ro.1, 2, 3, 4. 1984:jul. Barcelona, 1986:nov. 1987:mart, nov. Sevilla 1989:n-ro.2. {274}

CIRCULAR, Grupo Esperantista de Bilbao. Bilbao (ES). 1963:aŭg-sep. 1964:jun. 1965:mart, jun, jul, nov. 1966:feb, apr, sep-okt.1967:feb, maj, jul-aŭg, sep, dec. 1968:jan, feb-mart, apr-maj, jun-jul, aŭg-sep, ok-nov, dec. 1969:jan-mart, apr-maj, sep.ok-nov, dec. 1970:jan, mart. 1971:apr, maj, sep, ok, dec 1972:mart, apr, maj, jun, sep. GRUPO ESPERANTISTA DE BILBAO. 1983:n-ro.1, 2, 3. 1984:n-ro.3, 4. 1985:n-ro.mart-apr, ok. 1986:n-ro.1, 2, 4, 5, 6. {294}

CIRCULAR ASOCIACIÓN CANTABRA DE ESPERANTO. Santander (ES). 1985:n-ro.1. 1986:n-ro.4/1, 6/1. 1987:n-ro.6/1, 7/2, 8/3. 1990:n-ro.15/1, 16/2. {338}

CIRCULAR DE LA FEDERACIÓN ESPERANTISTA ANDALUZA. Córdoba (ES).1922:n-ro.1. {271}

CIRCULAR INFORMATIVA DEL GRUPO ESPERANTISTA “FIDO KAJ ESPERO”. Valladolid(ES). 1967:okt. 1969:dec. 1977:jan.{2076}

CIRCULAR SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA PROPAGANDA DE ESPERANTO. Sevilla(ES). 1915:feb. {885}

CIRKULAĴO DE LA BIBLIOGRAFIA SEKCIO. Zagreb (YU/HR). 1990:n-ro. 1. {881}

CIRKULERA LETERO DE DOKTORO ZAMENHOF AL ĈIUJ ESPERANTISTOJ. Paris (FR). 1906: marto. 1908: junio. {2236}

CIRKULERA LETERO, al ĉiuj Esperantistoj kaj Esperanto-amikoj troviĵantaj en Svisio. Les Haŭts-Geneveys (CH). 1977:aŭtuno. {1094}

CIRKULERLETERO. Internacia Esperanto-Asocio de Juristoj (IEAJ). Wembley (GB). 1983:n-ro.17.{2223}

CIRKULERA LETERO AL LA AMIKOJ DE “ESPERANTO”. Nürnberg (DE). 1976:jan.: apr.{2165}

CIRKULERLETERO, KEA.Kataluna Esperanto-Asocio. Sabadell (CAT, ES).1983:apr, jul.ok. 1984:mart, maj, jun, sep, 1985:maj. 1986:jan, feb, maj, aŭg. 1987:mart, maj, jul. {305}

CIRKULERLETERO DE LABOR RONDO TAKÁCS. Sant Pau D´Ordal (CAT, ES), Budapest (HU), Moià (CAT, ES)1987 ĝis 1993:n-ro. 1 ĝis n-ro.22. {346}

CIRKULERLETEROJ DE LA KONSTANTA KOMITATO POR LA EŬKARISTIAJ ESPERANTO MONDKUNVENOJ. Budapest (HU).1939:n-ro.2, 4. {280}

CIRKULERLETERO DE UEA AL LA LANDAJ ASOCIOJ, LANDAJ INFORMAJ FAKOJ..Rotterdam (NL). 1962:n-ro 62. 1963:n-ro. 64. 1969: 4 sep. 1970:22 jul., 10 sep. 1971:11 mart., 4 jun., 16 aŭg., 21 okt. 1972:6 sept. {204}

CIRKULERO ANDALUZIA ESPERANTISTA FEDERACIO. Sevilla (ES). 1917:apr. {272}

CIRKULERO Esperanto-klubo de Helsinki. Helsinki (FI). 1973:jan. {299}

CIRKULERO, Esperantista Grupo la Chaux-de Fonds. (CH). de 1969 ĝis 1970:n-ro.45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. {2052}

CIRKULERO, Fondaĵo “Antoni Grabowski”, Las Palmas (ES). N-ro.1, 2. {343}

CIRKULERO, Internacia Instituto de Esperanto. Ĝeneve (CH). 1909:n-ro.1. {332}

CIRKULERO, 7-a. Argentina Congreso de Esperanto. Bahia Blanca (AR). 1952:n-ro.1. {334}

CIRKULERO, Virina komisiono de ĈSEK. Praha (CS/CZ). 1964:n-ro.9. 1966:n-ro.13. {278}

CIRKULERO, Hispana Societo p.p. Esperanto. Sevilla (ES)1915:jan, dec. {270}

CIRKULERO. Filatela kaj Numismática Grupo Esperanto-Fako. Terrassa (CAT, ES). 1985:n-ro.0. {808}

CIRKULERO. Al ĉiuj membroj de Ornitología Rondo Esperantlingva.Debrecen (HU). 1987:dec.{298}

CIRKULERO. Oka Universala Congreso de Esperanto. Krakovo (PL). 1912:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. {24}

CIRKULERO, Silezia Ligo Esperantista. Breslau, Wroclaw (PL). 1928n-ro. 10. {342}

CIRKULERO, Al ĉiuj Katalunaj E-o. grupoj kaj reprezentantoj Esperantistoj. Barcelona (CAT, ES). 1983:n-ro.1. {417}

CIRKULERO, Al la altestimata Delegitaro de U.E.A.. Budapest (HU). 1922: aldono al 3-4 n-ro. De La Policisto. {281}

CIRKULERO, Al la altestimata poŝtista, telegrafista, telefonista, fervojista, marista kaj tramvojista samideanaro. Budapest (HU). 1922: aldono al 3-4 n-ro. De La Policisto. {282}

CIRKULERO, Al la membroj de S.E, S. F.V. Lorenz. Rio de Janeiro (BR). 1999:maj. {333}

CIRKULERO, Brita Esperantista Asocio. London(GB). 1970: aŭg.{2207}

CIRKULERO, Hispana Esperanto-Instituto. Barcelona (CAT, ES)1968:n-ro.2, 3, 4. 1969:5. 1973:n-ro.9. {295}

CIRKULERO, Internacia Centra Komitato de la Esperanto Movado. Ĝeneve. (CH). 1930:n-ro.65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 1931:n-ro.75, 76, 77, 78.{291}

CIRKULERO, Internacia Fervojista Esperanta Asocio. Bruselo (BE). 1979:n-ro.1. {330}

CIRKULERO. Internacia Scienca Asocio (Sekcio por la teknikaj kaj Sciencaj Vortaroj). 1924:n-ro.3. {2208}

CIRKULERO, do Presidente da Liga Brasileira de Esperanto. Rio de Janeiro (BR). 1978:n-ro.1. 1979:n-ro.2 1980:n-ro.3. {268}

CIRKULEROJ, Hispanaj Kongresoj de Esperanto. 1982: 43-a Zaragoza n-ro.1. 1984: 45-a Sevilla, maj. {344}

CIRKULERO DE EŜLI. Kalocsa (HU). . 1980: feb. 1982:n-ro.1 {2166}.

CIRKULERO DE LA TURNIRGVIDANTOJ DE EŜLI. Kalocsa (HU). 1980:feb. {279}

CIRKULERO DE SARLANDA ESPERANTO-LIGO. Saarbrücken. (DE).1958:n-ro.8. 1959:n-ro.10. 1961:n-ro.15, 16. 1973:1, 2, 3. 1974:n-ro.4, 5, 6, 7. 1978:n-ro.8, 9, 10. {303}

CIRKULERO POR LA GRUPANARO, Grupo A. Tellini. Bologna (IT). 1982:jan. {341}

CIRKULERO TEJO-ESTRARANO PRI LANDA AGADO. Hamburg (DE). 1982:n-ro.2. {924}

CIRKULERO T.G.P., Tre grava persono. Buenos Aires (AR). 1975:n-ro.3, 12. 1976:n-ro. 14, 16, 17, 18. 1977:n-ro.19, 20, 21. 1978:n-ro.22. {296}

CLUB ESPERANTO CANASÉROIS.Chennevieres/Marne (FR). 1996:n-ro.17, 18. {328}

COMUNNICAT DE PREMSA, Comisió ciutadana pro monumet al Dr. Zamenhof 1987. Sabadell (CAT, ES)1987:sep. {297}

COMUNICAT DE PREMSA DEL COMISSARIAT DE PROPAGANDA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Barcelona (CAT, ES). 1937-1938:5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. {283}

COMUNIQUÉ TRIMESTRIEL. Franca Katolika ligo Esperantista. Paris (FR). 1933:n-ro.4. 1934:n-ro.5. 1938:n-ro.23. {304}

CONCORDE. Nice (FR). 1966 ĝis 1976:n-ro.12, 15, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, edition speciale, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 49. {269}

CO-OPERATOR ESPERANTIST, THE. BlackHeath, London (GB). 1946:n-ro.7. {340}

CRUZ DEL SUR. Buenos Aires (AR). 1965:n-ro. 24. {266}

CS+CZ ESPERANTO FILATEJAĴOJ, el mia kuirejo. Straznice(CS/CZ). 1996: apr. {329}

CUBA ESPERANTISTA. La Habana (CU). 1910:n-ro.1 (aŭg). 1911:n-ro.2(nov). {265}

PERIODAĴOJ “Ĉ” EN LA ESPERANTO-BIBLIOTEKO”RAMON MOLERA”

ĈARENTA ESPERANTISTO. Cognac (FR). 1965:n-ro.2. {381}

ĈASOPIS CESKYCH ESPERANTISTU.Praha(AT/CZ).1907:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1909:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.{21}

ĈEĤOSLOVAKA GAZETO. Praha (CS/CZ). 1921:n-ro.1 ( 1 jul), n-ro.1 ( 15 jul.), 2(30 jul.), speciala eldono (5 aŭg), 3-4(3 sep), 5 (20 nov), 6(20dec). 1922:n-ro. 1(30 jan), 3(15mart), {385}

ĈEĤOSLOVAKA INFORMANTO. Potŝtejn (CS/CZ). 1938:n-ro.1. {376}

ĈEĤOSLOVAKA RADIOBULTENO. Brno. (CS/CZ). 1937:n-ro.7. 1938:n-ro.4, 7. {380}

ĈIAM PRETA. Zaandam (NL). 1972:n-ro.67A. {377}

ĈIELARKA STANDARDO. Varsovia (PL). 1936:n-ro.2-3, 4-5. 1937:n-ro.1-2, 3-6, 7. {382}

ĈIESREVUINO. Sevilla (ES). 1985:1, 2, 3, 4. 1986:5. {388}

ĈILIO ESPERANTISTA. Curicó (CL). 2003:n-ro.1. {391}

ĈINAJ ELDONAĴOJ. Pekino (CN). 4 numeroj{383}

ĈINAJ POŜTMARKOJ. Pekino (CN). Unu numero (65-a serio de specialaj poŝtmarkoj en 6 pecoj). {1001}

ĈINIO EN BILDOJ. Pekín (CN). N-ro.:36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48. {379}

ĈINIO HURLAS. Shanghai (CN). 1937:n-ro.1, 4. {384}

ĈIRKAŬ LA MONDO. Rund um die Welt. Wolfenbüttel (DE). 1910:n-ro.1 ĝis n-ro.12. 1911:n-ro.1 ĝis n-ro.12. {540}

ĈIUSEMAJNA PREDIKO. Raleiĉ (GB). N-ro. 781, 869, 974, 988, 996. {378}

ALDONA ALFABETA LISTO DE PERIODAĴOJ KUN KONSTANTA ESPERANTA-FAKO, RUBRIKO, ALDONO, KURSO AŬ RESUMO

CAMBIO 16. Barcelona (CAT, ES).

-31 de octubre 1977. “Babel”. Pedro Salvans.

CASAL. Villafranca del Penedés (CAT, ES).

-Juny 1971, n-ro. 34 “Interviu a un Esperantista veterà”.

CATALUNYA CRISTIANA. Barcelona (CAT, ES).

-29 de desembre 1994. “Ha mort l´anomenat pare Esperanto”. Manuel Casanoves. Cmf.

-2 de maig 2002. “Esperanto: una llengua per a la humanitat”. Eduard Brufau.

-17 de novembre 2005. “L´Esperanto una llengua viva”. Consuelo Chaves.

CATALUNYA EXPRES. Barcelona (CAT, ES).

-14 diciembre 1975. “Los Esperantistas no pierden la Fe”. Aurora Segura.

CAVALL FORT. Barcelona (CAT, ES).

-Agost 1968. “Esperanto” vol dir esperançador”. Mª Eugènia Dalmau). P. 16-17.

CITOYENS DU MONDE. Paris (FR).

-Mars 1982.

CLAXON. Manresa (CAT, ES).

-Gener-febrer 2005. “100 anys d´Esperanto a Manresa”.

CLAXON. Terrassa (CAT, ES).

-23-29 de setembre 1985. “L´Esperanto a Terrassa”.

CLUB. Real automóvil club de Cataluña. Barcelona (CAT, ES).

-Enero-febrero 1985. “Esperanto, natura lingvo”. Sempronio.

CLUB D´AMICS DE LA U.N.E.S.C.O. Barcelona (CAT, ES).

Circular n-ro. 13, 132-133, 141, 144165, 231, 238, 258, 295.

CLUB DEPORTIVO EIBAR. Eibar (ES).

-Junio 1961. “Sobre las abejas” (del Boletín de la F.E.E.).

COMARCA. Mieres (ES).

-4 de junio 1960. “La Unesco da categoría oficial a la conmemoración del ciento aniversario del nacimiento del Dr. Zamenhof”. S. Collado.

COMERCIO, EL. Gijón (ES).

-15 de diciembre 1959. “Hoy hace cien años del nacimiento de Zamenhof”. Alfredo Villa Villa..

-Mayo de 1961. “Congreso nacional esperantista”.

COMUNIDAD ESCOLAR. Madrid (ES).

-20 de mayo 1985. “Centenario del Esperanto”.Marisa Gutierrez.

CORREIRO BRAZILIENSE. Brasilia (BR).

-2 de agosto 1981. “Esperanto, Esperanto”.

CORREO CATALÁN, EL. Barcelona (CAT, ES).

-Jueves 2 de abril de 1953. “Vis a Vis Delfí Dalmau”.José Mª Bayona.

-25 de octubre 1969.”El Ibus y el Esperanto”. Giordano Moya.

-15 de junio 1972.“El domingo Aplec Esperantista en Riells del Fai”

-14 febrero 1974. “Esperanto por Correspondencia”.Josep Ramon Costajusà

-25 de mayo 1983.“El farmacéutico de Sant Pau D´Ordal tiene el único museo de Esperanto de España”.

CRONICA D´OR. Barcelna(CAT, ES).

- Novembre 1999. “Esperanto”. Modest Tuset Canet.

CUADERNOS CULTURALES. Cullera (ES).

-1977: 6 numeroj. 1978:4 numeroj.

CUADERNOS PARA EL DIALOGO.

-22-X-1977. “Esperanto un idioma para todos”. José Bernades.

CULTURA. Manresa(CAT, ES).

-1986, “Programació mensual d´actes culturals”.

ALDONO LISTO DE LA GAZETOJ POR ALIAJ MONDLINGVOPROJEKTOJ

INTERLINGUA

CURRERO. “Interlingua”. Internacional de Interlingua. n-ro.:28.48.57

OCCIDENTAL

COSMOGLOTTA. Wien (AU). KOSMOGLOTTA. 1922:n-ro.6.7/8.prospekto. 1923:n-ro. 2, 6. 1924:n-ro.1/2(19/20). 1925:n-ro.5(29). 1926:n-ro. 4(35), 5(36), 6(37). Supplement:1, , 4, 5, 6. COSMOGLOTTA. 1927:n-ro. Index, 1(7), 2(8), 3(9), 4(10), 5(11). 1928:n-ro.Index, 44(1), 45(2), 48(5), 49(6), 50(7), 51/52(8/9), 55(12). 1929:n-ro. 56 ĝis n-ro. 67. 1930:n-ro. Index, 2(69), 3(70), 4(71), 5(72). 1931:n-ro. 1(74), 3(76). 1932:N-ro.Index, 3(82), 5(84), 6(85). 1933:n-ro.Index, 2(87), 3(88), 4(89), 5(90). 1934:n-ro. 1(92), 2(93), 3(94), 4(95), 5(96), 6(97), 7(98). 1935:n-ro. 1(100), 2(101), 3(102), 6(105). 1936:n-ro. 2(107), 3(108), 4(109), 5(110). 1937:n-ro.2(113), 3(114), 4(115), 5(116), 6(117), 7(118). 1938A:n-ro. 2(120), 3(121).

1939 A :n-ro. 124, 125, 126, 127, 128. 1946 A :n-ro.129, 130, 131. 1947 A :n-ro. 133, 134. 1948 A :n-ro. 135 ĝis n-ro.142. 1949 A n-ro. 143 ĝis n-ro. 150. 1950 A :n-ro. 151 ĝis n-ro. 158. 1951 A/B n-ro. 159 ĝis n-ro. 167. 1952 A :n-ro. 168, 170, 173. 1953 A n-ro. 174, 176, 177. 1954:n-ro. 179, 181, 182, 183. 1955:n-ro.185, 186, 187, 188, 189. 1956:n-ro. 190 ĝis n-ro.195. 1957:n-ro. 196 ĝis n-ro.201. 1958:n-ro. 202 ĝis n-ro. 207. 1959:n-ro. 208 ĝis n-ro. 213. 1960:n-ro. 214 ĝis n-ro.219. 1961:n-ro. 220 ĝis n-ro.225. 1962:n-ro. 226, 227, 228.229. 1963:n-ro.230, 231, 232, 233. 1964:n-ro.234, 235. 1965:n-ro.238, 241. 1966:n-ro. 242, 243, 244, 245. 1967:n-ro.247, 249. 1968:n-ro.251, 253. 1969:n-ro.255, 256, 257. 1970.n-ro. 258. 1971:n-ro. 262, 263, 264. 1972:n-ro.267, 268. 1975:n-ro. 274, 275, 276, 277. 1979:n-ro. 279, 280, 281.

1939 B :n-ro. 24(3). 1941 B :n-ro. 26, 27, 28, 29. 1942 B :n-ro.30 ĝis n-ro.41. 1943 B :n-ro. 42(1), 44(3), 45(4), 46(5), 47(6), 48(7), 49(8), 50(9), 51(10), 52(11), 53(12). 1944 B :n-ro.54 ĝis n-ro. 65. 1945 B :n-ro. 66 ĝis n-ro. 77. 1946 B :n-ro.78(1), 79(2), 80(3), 81(4), 82(5). 1947 B :n-ro.86(1), 87(2), 88(3), 89(4), 90(5), 93(8), 94(9). 1948 B :n-o.96(1), 97(2), 98(3), 99(4).

1949 B n-ro. 101(2), 103(4). 1950 B n-ro. 105(2), 107.

COSMOGLOTTA – INFORMATIONES.

1936:n-ro.4(8). 1937:n-ro. 2(1), 4(12), 5(13). 1938:n-ro. 18(4).

COSMOGLOTTA. La Chau-de-Fonds (CH).1975:n-ro.274

Ĉi rilate

Katalogo

© Ana M. Molera, 2013