Listo de periodaĵoj en nia biblioteko

Jen listo de periodaĵoj en nia biblioteko. Por pli detalaj bibliografia datumoj nepre konsultu nian katalogon.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G-Ĝ] [H-Ĥ] [I] [J-Ĵ] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S-Ŝ] [T] [U] [V] [Z]

GAJA FUNELISTO, LA. Nürnberg(D). 1964, 1965, 1969.{664}

GAJA PARIZA SEMAJNO.Leipzig (DE).1914:n-ro.1. {966}

GAJULO, LA. Hamburg (DE). 1924? (12K).{70}

GASTAMA HUNGARIO. Budapest (HU).1985, 1988, 1989. {961}

GAZETARA KOMUNIKO. Londono.(GB). 1987:jan.{960}

GAZETO, LA. Metz (FR). 1985:n-ro.0 ĝis 2011 :n-ro. 156. {984}

GAZETO, LA. Orleáns (FR). 1957:n-ro.1. 1959:n-ro.5. 1960:n-ro.7 1961:n-ro.9, 10, 12, 13. 1962:n-ro.14, 15. 1963:n-ro.18, 19, 20, 22, 23, 24. 1964:n-ro.25, 26, 2730. 1965:n-ro.31. 1966:n-ro.32. 1969:n-ro. 34.{663}

GAZETO ANDALUZIA. Cádiz(ES).1910:n-ro. 1 ĝis n-ro. 12.{508}

GAZETO ANDALUZIA. Sevilla, Córdoba (ES). 1984 ĝis 1994:n-ro. 1 ĝis n-ro. 40. 1995:n-ro. 42, 44. 1996:n-ro. 47, 48.1997:n-ro.49, 50, 51. 2000:n-ro.62, 63, 64. 2001:n-ro.65, 66, 67. 2002:n-ro.68. 2003 ĝis 2010:n-ro.70 ĝis n-ro. 88, 90. 2011:n-ro. 91, 92.{1077}

GAZETO DE AMERIKO. Rio de Janeiro (BR).1937:n-ro.1, 2, 3..{948}

GAZETO DE LA DEKA KONGRESO. Paris (FR).1914:n-ro.1, 3, 4, 5, 6, 7.{658}

GAZETO DE LA 19-A KONGRESO DE SAT. Kopenhago (DK). 1939:printempo. {836}

GAZETO DE LA XXIV UNIVERSALA KONGRESO. Paris (FR).1932:.n-ro. Kvara, oka. {655}

GAZETO ESPERANTO. Le Mans (FR). 1991:n-ro.00 ĝis 2011: n-ro. 79 kaj Suplemento al n-ro. 20 ( 1907-2007 “Grupe Esperantiste du Maine). Suplemento al n-ro. 40 (Gaston Waringhien). {2215}

GAZETO HISPANA. Cádiz (ES).1911:n-ro.jan ĝis dec.{986}

G.E.J.-GAZETO. Hamburg (DE). 1979:n-ro.5, nov-dec. 1980:n-ro.2, 5. 1981:n-ro.2, 4, 5, 6. 1982:n-ro.1, 2, 4, 5, 6. 1983:n-ro.1, 2, 3, 5, 6. 1984:n-ro.1, 3. 1985:n-ro.4. 1987:n-ro.4, 5, 6. 1988:n-ro.1, 2, 4, 5. 1991:n-ro.5. 1999:n-ro.1, 3.{799}

GEOGRAFIA REVUO. Beograd (YU), 1956 ĝis 1964. n-ro. 1 ĝis n-ro.6. {59}

GEOLOGIO INTERNACIA. Praha (CS/CZ). 1968:vol:1. 1972:vol:2. 1976:vol:3. 1984:vol:5.{1065}

GEONISTA BULTENO. Münĉenweiller (CH).1959:n-ro.5 . 1960:n-ro.6. {1132}

GEPATRA BULTENO. Rótterdam (NL). 1967 ĝis 1969:n-ro. 1 ĝis n-ro. 11-12. {965}

GERMANA ESPERANTISTO. Berlin (DE). 1905 ĝis 1935:n-ro. 1 ĝis n-ro.477/478. .{418}

GERMANA ESPERANTO ASOCIO. Informilo. Munchen (DE). 1947:n-ro.1, 2, 3. Antaŭe Esperanto Gruppe “Laboro” {657}

GERMANA ESPERANTO GAZETO. Magdeburg (DE). 1908:n-ro.1, 14-15, 21, 22, 23-24. 1909:n-ro.1 ĝis n-ro. 24. 1910:n-ro.1 ĝis n-ro.22. 1911:n-ro. 1 ĝis n-ro. 51. 1912:n-ro. 4, 5, 7, 9, 12, 14-15, 24, 25, kongresa numero, {421}

GERMANA ESPERANTO INSTRUISTO. Magdeburg (DE). 1911:n-ro.2 ĝis n-ro.15, 17. {661}

GERMANA ESPERANTO REVUO. Nürnberg, Limburg (DE). 1954 ĝis 1974. {425}

GERMANA INFORM-SERVO. Grosŝaim (DE). 1935:n-ro. 1. {949}

GERMANA JARLIBRO ESPERANTISTA. Dresden (DE).1908. {985}

GERMAN-AŬSTRIA ESPERANTISTO. Wien (AT). 1910 ĝis 1914 . {46}

GERMAN POLA ESPERANTISTO. Bromberg (DE). 1919:n-ro.1, 3, dec.{653}

GESTUDENTAJ INTERESOJ. Lŭhaĉovice(AT/UA). 1911:n-ro.2. {837}

GLOBUSO. Baku (AZ). 1993:n-ro.1. {1002}

GLUMARK-KOLEKTANTO, LA. Penna (US). 1955:n-ro.1(6). 1956:n-ro.2(11), 3(12). 1957:n-ro.1(13), 2(14), 2(15). 1958:n-ro.3(18). 1960:n-ro.1(20), 2(21). 1962 ĝis 1968:n-ro.23 ĝis n-ro. 38. {662}

GRAFOLOGIA REVUO. Barcelona (CAT, ES). 1913:n-ro. 1.{660}

GRAJNOJ EN VENTO. Bienne (CH), n-ro. 21, 69, 77.{656}

GRANDA FAMILIO, LA. Nimego (NL). 1939:n-ro.1A Folio jun. 1939, sep.nov, dec. 2ª Folio sep, dec. 1940:n-ro.1 A Folio jan, mart. 2 A Folio jan, mart. {643}

GREKLINGVA ESPERANTANO. Samos (GR) . 1909:n-ro.1, 2, 3, 4.{644}

GREKLINGVA ESPERANTISTO. Samos (GR).1910:n-ro.5, 6, 7, 8-9, 10, 11 1911:n-ro.1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, 12. 1912:n-ro.1, 2-3, 4, 5, 6-7. 1913:n-ro.5-7.{645}

GRILO, LA. Olot (CAT, ES). 1983ĝis 1990/91:n-ro. 1 ĝis n-ro. 18.{962}

GRUNNDLAGENSTUDIEN AUS KYBERNETIK UND GEISTESWISSENSCHAFT. Paderborn (DE). 1991: sep. {1302}

GROUP FIVE. London (GB). 1973:n-ro.1. {1003}

GRUPA LETERO. Morwell (AŬ). 1978:n-ro.52. 1979:n-ro.53, 54. 1980:n-ro.55. 1981:n-ro.57, 58. 1982:n-ro.59, 60.{64}

GRUP VIVO. Pecs (HU). 1969:n-ro.22, 23. {680}

GUATEMALA ESPERANTA-BULTENO. (GU). 1957:n-ro.2. 1958:n-ro.3.{652}

PERIODAĴOJ “G” EN LA ESPERANTO-BIBLIOTEKO “RAMON MOLERA”

ĜEMELOJ KUN AFRIKO. Rotterdam. (NL). 1983-1984, raporto. {538}

ĜENERALA INFORMILO.Barcelona Esperanto-Centro. Barcelona (CAT, ES). 1977 ĝis 2011:n-ro. 1 ĝis n-ro.170. {325}

ĜENERALA KATALOGO. De Esperantista Centra Librejo. Paris (FR). 1913:unua eldono. Kaj ekstrakto el la ĝenerala Katalogo nun preparata.{2054}

ĜENERALA KATALOGO. Internacia Esperanto Instituto. Den Haag (NL).1953:n-ro. 5.{958}

ĜENERALA LIGO DE BLINDULOJ DE FLANDRUJO. Antwerpen (BE).n-ro. 5.{959}

ĜENERALA PROGRAMO. La Chau-de-Fonds (CH). 1992, 1993.{1137}

ĜIS MIL. Lyon (FR).1936:n-ro. 9.{659}

ĜUSTA VOJO. Munkeno (DE).1947:n-ro.jan, jul, sep-okt. 1948:n-ro.7 ĝis n-ro.12. 1949:n-ro.13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23. 1950:n-ro.25 ĝis n-ro.36. 1951:n-ro.37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48. 1952:n-ro.49 ĝis n-ro.60. 1953:n-ro.61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72. 1954:n-ro.76, 78, 79, 80, 81. 1955:n-ro.86, 87, 88, 89, 90, 91, 95. 1956:n-ro.97, 98, 100, 101, 102, 103, 106. 1957:n-ro.108. 1958:n-ro.113. 1959:n-ro.120, 121, 122, 123, 124. 1960:n-ro.125, 126, 127. 1961:n-ro.134, 135, 136. 1962:n-ro.138, 139, 142. 1963:n-ro.147. 1964:n-ro.149, 150, 151.152. 1965:n-ro.155, 156, 157, 158, 159, 160. 1966:n-ro.161 ĝis n-ro. 168. {642}

ALDONA ALFABETA LISTO DE GAZETOJ KUN KONSTANTA ESPERANTA FAKO, RUBRIKO, KURSO AŬ RESUMO

GACETA ILUSTRADA. Barcelona (CAT, ES).

Octubre 1977. “En favor del Esperanto” . Pedro Llanas (Ramon Molera)

GARBO:Barcelona (CAT, ES).

Octubre 1984. “ESPERANTO : el idioma sin fronteras”. Alejandro Néstor.

GAZETA BIALISTOCKA. Bialistock (PL).

VIII, 1959. “ Esperanto nadzieja moralnej jednosci swiata”.

GENT GRAN. Barcelona (CAT, ES).

Primavera-estiu 1994. “Biografia”.

GERMEN. San Sebastián (VI, ES).

mayo 1907, N-ro. 3. Seccion de Esperanto “La Verda Stelo”.

GOMA, LA. Barcelona (CAT, ES).

Enero 1956 . “El Esperanto en el Comercio” por el Dr. Ivo Lapenna. Espanyol i Esperanto.

Ĉi rilate

Katalogo

© Ana M. Molera, 2013