Listo de periodaĵoj en nia biblioteko

Jen listo de periodaĵoj en nia biblioteko. Por pli detalaj bibliografia datumoj nepre konsultu nian katalogon.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G-Ĝ] [H-Ĥ] [I] [J-Ĵ] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S-Ŝ] [T] [U] [V] [Z]

SAARLANDISCHER ESPERANTO-BUND. Scheidt (DE). 1 numero. {2043}

SABADELL ESPERANTISTA. Sabadell (CAT, ES). 1957(4), 1958(5), 1959(8), 1960(7K), 1961(5), 1962 ĝis 1976 (K). 1977 ĝis 1983(K). {1848}

SAKSA KURIERO. Leipzig (DE). 1985 ĝis 1990(K). {1790}

SALUTO EL OSTANJÖ. Ostanjö (SE). 1969(1), 1970(2), 19802), 1987(2). {1743}

SALUTON. Santander (ES). 2003(1), 2004(3), 2005(1). {1849}

SALUTON. Oxford (GB). 1989(1). {1792}

SAMFAMILIANO. Wroklaw (PL). 1981(1). {2062}

SAMIDEANO. Markt-Redwewitz (DE). 1921(1). {1749}

SAMOSA ESPERANTISTO. Samos (GR). 1925-1926(2K). {1816}

SANINFORMOJ. Sofio (BU). 1984(1), 1986(1). {1808}

SANO. Praha (CS/CZ). 1981(3), 1982(1), 1983(1), 1984(4), 1985(4), 1986(3), 1987(1), 1988(2). {1824}

SARTA STELO. Le Mans (FR). 1911(12K), 1913(1). {1830}

S.A.T.AMIKARO. Buenos Aires (AR). 1940(1). {1807}

S.A.T.-AMIKARO. Paris (FR). 19371(1), 1938(2), 1939(2), 1940(2), 1947(2), 1948(2), 1959(2), 1953(4), 1954(5), 1955(1), 1957(1), 1958(2), 1959(4), 1960(7), 1961(5), 1962(6), 1963(1), 1964(1), 1965(8), 1959(4), 1960(7), 1961(5), 1962(6), 1963(1), 1964(1), 1965(8), 1966 ĝis 1977(K), 1978(11), 1979(8), 1980(12K), 1981(4), 1982(1), 1984(2), 1985(5), 1986(4), 1988(1), 1990(3), 1991(3), 1992(6), 1993(8), 1994(3), 1995(3). {1846}

S.A.T. BULTENO. Los Angeles (CA, US). 1946(1). {1665}

SATANA BULTENO. Los Angeles (CA, US). 1942(1). {1736}

SATeH. Madrid (ES). 2006(1). {1378}

S.A.T. PACIFISTA FRAKCIO. Paris (FR). 1 numero. {1750}

SAVARIA ESPERANTO REVUO. Szombathely (HU). 1984(1), 1985(1), 198681), 1987(3), 1988(1), 1989(1), 1991(1). {1729}

SCIENCA BULTENO. Paris (FR). 1925(6K). {1748}

SCIENCA GAZETO. Paris (FR). 1912(12K), 1913(9), 1914(4). {1732}

SCIENCA GAZETO ESPERANTA. Wis (US). 1932(1), 1934(6K), 1935(2), 1936(1), 1938(1). {1731}

SCIENCAJ KOMUNIKAĴOJ. Budapest (HU). 1975(1), 1976(1), 1977(1), 1978(1), 1979(1), 1985(3). {48}

SCIENCA MONDO. Sofia (BU). 1976 ĝis 1981(K). {1730}

SCIENCA REVUO. Zagreb (YU/HR). Praha (CS/CZ). 1949 ĝis 1982(K), 1987(2). {1803}

SCIENCA RONDO. München (DE). 1948(6K), 1949(2).{1774}

SCIENCO KAJ TEKNIKO. Londono (GB). 1948(2), 1949(1), 1950(2), 1951(2), 1952(3), 1953(1).{1758}

SCIIGOJ DE LA BERLINA ESPERANTO-GRUPARO. Berlin (DE). Majo ĝis decembro 1910. {1753}

SCIIGOJ DE LA LOKA SOCIETO DRESDEN. Dresden (DE). 1928 ĝis 1931(K), 1933 ĝis 1935(K). {1817}

SE…DO… Madrid (ES). 1986(1). {1813}

SEI. Rio de Janeiro (BR). 1981(3K), 19828(5), 1983(5), 1984(5), 1985 ĝis 1992(K), 1993(5), 1994(1), 1995(1), 2000-2001(K), 2002(4), 2003(%), 2004(4), 2005(3). {1820}

SEKSO KAJ EGALECO. Rotterdam (NL). 1979(1), 1982(1). {1805}

SEMADO. Belo Horizonto (BR). 1959(3). {1773}

SEMAJNA BULTENO. Aarhus (DK). 1982(K), 1983(12), 1985(8), 1986(15). {1802}

SEMAJNO. Aŭgsburg (DE). 1971(1K). {1727}

SEMAJNO, LA. Graz (AT). 1910(2K).{1745}

S.e.M.-ante. Mahur (BE). 1985(3), 1986(1), 1987(1). {1793}

SEMANTO, LA. Laussanne (CH). 1935(4), 1936(4), 1937(8), 1941(10), 1943(7), 1944(4), 1947(4), 1948(4), 1949(4), 1953(12), 1954(2), 1957(8), 1962(2), 1964(8), 1965(2), 1966(4), 1967(7), 1968(6), 1969(3), 1970(9). {1760}

SEMISTO. München (DE). 1948(2), 1949(2), 1950(2), 1951(3), 1952(2), 1953(3), 1954(3), 1955(2), 1956(1), 1957(2), 1958(3), 1959(1), 1960(1), 1961(1), 1962(1). {1772}

SEMISTO, LA. Sabadell. (CAT, ES ). 1921 ĝis 1923(14K), 1924(8), 1925(3), 1926(2K), 1927(1). {180}

SEMO. Gabrovo (BU). 1911(1). {1782}

SEMU KONSTANTE. Eindhoven (NL). 1941 ĝis 1954(47K). {66}

SENHALTE. Wroclaw (PL). 1981(1). {1740}

SENHONTILO. Zaragoza (ES). 1983(1). {1809}

SEN LIMOJ. Maracaibo (VE). 1989(1). {1788}

SENNACIECA REVUO. Paris (FR). 1922(3), 1923(6)Leipzig (DE).1924 ĝis 1926/24K), 1927(1), 1933(9), 1934(7), 1935(4), 1936(2, 1937(1), 1938(1), 1939(4), 1952 ĝis 1996(K), 1998(1), 2000(1), 2001(1), 2003 ĝis 2005(K). {1152}

SENNACIECA BULTENO. Plzén (CS/CZ). 1933(k). {1747}

SENNACIULO. Paris (FR), Leipzig (DE). 1924 ĝis 1930(K), 1931(42), 1932(4), 1933(11), 1934(12), 1935(5), 1936(1), 1937(K), 1938(12), 1939(10), 1940(4), 1946 ĝis 2006(K). {1151}

SENŜTATANO. Hago (NL). 1953(1), 1954(9). {1754}

SEPSTELA URBO, LA. Madrid (ES). 1958(4), 1959(4), 1960(2), 1961(1). {1741}

SERVICE DE PRESS, S.A.T.-Amikaro. Paris (FR). 1982(3), 1983(1), 1984(4), 1985(1), 1986(1), 1987(1), 1988(5), 1989(8), 1990(13), 1991(8), 1992(11), 1993(10), 1994(6), 1995(1), 1996(5), 1997(8), 1998(2). {1735}

SERVIÇO DE LIVROS. Liga Brasileira de Esperanto. Rio de Janeiro (BR). 1981(1). {1282}

SET-ANO. Lanĉov (CS/CZ). 1967(1), 1969(1), 1973(1), 1989(1), 1991(1). {1742}

SEZONAJ FOLIOJ. Hennenbont (FR). 2005 (1), 2007(1).{2060}

SILEZIA LIGO ESPERANTISTA. Schmideberg (DE). 1929(3), 1931(3), 1932(5). {1778}

SIMBOLO, LA. Tacoma(WA, US). 1911(5). {1821}

SIMPOZIO. Florianapolis (BR). 1983(1), 1987(1). {1823}

SKANDINAVA ESPERANTISTO. Rockford (IL, US). 1923(2). {1779}

SKOLTA BULTENO. Suffolk (GB). 1933(1), 1934(1), 1935(3), 1936 ĝis 1940(K). {1766}

SKOLTA HEROLDO. Paris (FR). 1928(1). {1838}

SKOLTA MONDO. Ipswich (GB). 1948 ĝis 1980(K), 1981(1), 1982(1), 1983(1), 1985(1), 1986(2), 1987(1), 1988(2), 1989(2), 1990(3), 1992(1), 1993(1), 1994(1), 1995(1), 1996(1), 1997(1). {1767}

SLEA-INFORMILO. Stockholm (SE). 1971(5K), 1973(5), 1974(2), 1977(1), 1978(3), 1979(2). {1818}

S.L.P.-FOLIO, LA. New York (NY, US). 4 numeroj. {1733}

SOCIAL-HUMANISTA, Gazeto. Terrassa (CAT, ES). 1981(2), 1982(7). {1822}

SLOVAKIAJ NOVAĴOJ EN ESPERANTO. Bratislava ¿ (CS/CK). 1969(1), 1970(1). {1746}

SOCIALISTO, LA. Wien (AT). 1926(1), 1927(1), 1928 ĝis 193036K), 1931(9), 1932(7), 1933(3), 1934(1) {1795}

SOCIALISTO, LA. Wien (AT). 1964 ĝis 1971(K), 1972(4), 1973 ĝis 1979(K), 1980(3), 1982(2), 1983 ĝis 1989(K), 1990(3), 1991-1992(K), 1993(3), 1994 ĝis 1997(K), 1998(3), 199(K), 2000(2). {1796}

SOCIETO POR INTERNACIA KONTAKTO. Wien (AT). 1960(1), 1961(2). {1804}

SOMERA ESPERANTO UNIVERSITATO. Gyula (HU). 1970(1), 1973(1), 1982(1), 1984(1), 1986(1). {1833}

SONORILO. Brugge (BE). 1962 ĝis 1974(K). {1544}

SOVETA UZBEKISTANO. Taŝkent (SU). 1966(1), 1970(1). {1810}

SOVETIA ESPERANTISTO. Baky (SU/AZ). 1989(1), 1990(1). {1787}

SPECIALA CIRKULERO. Paderborn (DE). 1973(1), 1974(1), 1977(2), 1978(2), 1979(3), 1980(3), 1981(2), 1982(3), 1983(2), 1984(2), 1985(1), 1986(1), 1987(2), 1988(3), 1989(1), 1990(2), 1997(2). {1819}

SPECIAL BULLETIN. New York (NY, US).1947(1). {1826}

SPEGULO DE IMPERIISMO KAJ REVIZIISMO. Milano (IT). 1968(1), 1969(1), 1970(1), 1971(2), 1972(1). {1798}

SPIRITA ELDONA SOCIETO F.V. LORENZ. Rio de Janeiro (BR). 1 numero. {1842}

SPEKTRO. Tomsk (RU). 1994(1). {1812}

SPIRITA VIVO, LA. Bexhill-on-Sea (GB). 1962(1). {1769}

SPIRITISMA GRUPO “EEE”. Belo Horizonto (BR). 1969(1), 1970(1), 1971(2), 1972(2), 1973(1). {1781}

SPIRITULO, LA. Leipzig (DE). 1908(5K), 1909(10), 1910(10), 1911(4). {1797}

STAFETO, JUBILEA KATALOGO de la unuaj 75 volumoj. La Laguna (ES). 1969(1).{1720}

STAFETO. Brasschaat (BE). 1979(3), 1981(2), 1982(3), 1983(4K). {1786}

STAMPOBANKO DE AREK/ELF. Soltaŭ (DE). 1977(1), 1978(3). {1986}

STARTO. Praha (CS/CZ). 1969 ĝis 1983 (K), 1984(5), 1986(6K), 1987(2), 1988(5), 1990(2), 1994(1), 1995(3), 1996 ĝis 2004(K), 2005(5), 2006(4). {1815}

STELO, LA. Ljungby (SE). 1974 ĝis 1990(55K). {1723}

STENOGRAFIA ALDONO. Dresden (DE). 1911(1). {1775}

STELO KATALUNA. Igualada (CAT, ES). 1908(1). {1197}

STENOGRAFIO. Alessandria (IT). 1954(2). {1776}

STRALSUNDAJ FREKVENCOJ. Rostok (DE). 1987(1). {1722}

STRIGO. Horrem(DE). 1932 ĝis 1934 (K). {1716}

STROMBILO, LA. Aŭgsburg (DE). 1985(4). {1841}

STUDANTO, LA. Den haag (NL): 1939(2). {1770}

STUDENTA BULTENO. Lŭaĉovice (AT). 1913(1K). {1751}

STUDENTA FRONTO. Sofia (BU). 1947(4K). {1771}

STUDENTA GAZETO. Bydgoszcz (PL). 1989(1), 1990(1). {1730}

STUDENTO. London (GB). 1961(1), 1962(1), 1964(3). {1835}

STUDENTO, LA. Neŭstadt (DE). 1949(1). {1832}

STUDENTO, LA. Kopenhago (DK). 1951(3), 1953(3), 1951(5). {2055}

STUDENTO, LA. Erie (PA, US). 1920(2). {1783}

STUDRONDO. Duisburg (DE). 1955(1). {1737}

SUDA KRUCO, LA. Melbourne (AU). 1922(2), 1926(1), 1927(7), 1928(12K), 1929(12K), 1930(2). {1744}

SUDA KRUCO. Eindhoven (DE). 1937 ĝis 1939(K). {35}

SUDAMERIKO. Montevideo (UY). 1925(3). {1738}

SUDA STELARO. Campinas (BR). 1964(3). {1780}

SUDA STELO, LA. Zagreb (YU/HR).

SUDFRANCIA STELO. Perpignan (FR). 1966(1), 1972(1), 1974(1), 1975(1), 1976(2). {177}

SUDHUNGARLANDA STELO. Gyula (HU). 1946(8), 1978(1). {1755}

SUFOKO. Leicester (GB). 1975(2), 1976(3), 1977(1), 1978(1). {1850}

SULKO. Alicante (ES), 1981(4K9, 1982(10), 1983(3), 1984(5). {1825}

SUNHEJMO. Sonnenhein (CH).1984(3). {1784}

SUNO HISPANA, LA. Valencia (ES). 1903 ĝis 1927 ( preskaŭ K), nur mankas n-ro. 69-89 kaj 90.{507}

SUNO PACIFIKA. Tokio (JP). 1993(2), 1994(3). {1827}

SUNRADIOJ. Ste. Foy La Grande (FR). 1 numero. {1806}

SUPLEMENT AL BLTENO DE K.E.F.. Sabadell (CAT, ES). 1918(1K). {1883}

SUPLEMENT DE “SABADELL ESPERANTISTA “. Sabadell (CAT, ES). 6 numeroj. {1811}

SUPLEMENT DU JOURNAL L´ESPERANTISTE. Paris (FR). 1905(1). {1814}

SUPPLEMENT FRANÇAISE è Asistilo. Paris (FR). 1996(1). {1851}

SUPPLEMENT AL N. 15 DE L´ ESPERANTO. San Vito Tagliamento (IT). 1911(K). {1552}

SUPLEMENTO DEL BOLETIN SOCIEDAD URUGUAYA DE ESPERANTO. Montevideo (UY). 1953(1), 1954(1), 1955(4), 1956(2), 1957(2), 1958(2), 1959(1), 1961(1), 1963(1). {94}

SUPLEMENT DE L´ESPERANTISTE. Epernay 1901(1). {56}

SUR KVIN LINIOJ. Horrem (NL). 1932 ĝis 1934(K). {1715}

SUR POSTENO. Nimes (FR). 1937(1). {1829}

SURVOJE. Uljanovsk (UA). 1988(5), 1992(2), 1993(1). {1791}

SVEDA ESPERANTISTO. Hedemora (SE). 1910(9). {1756}

SVENSKA ARBETAR ESPERANTISTEN. Stockholmo (SE). 1922(1), 19237), 1924(3), 1925(9), 1926(12), 1927(5), 1928(6), 1929(2), 1930(5), 1931(1), 1932(10), 1933(5), 1934(8 kaj speciala numero), 1935(3), 1936(3). {1726}

SVISA ESPERANTO BIBLIOTEKO. Bern (CH). 1909(1). {1728}

SVISA ESPERANTO SOCIETO-Informas. Bern (CH). 1990(4), 1993(4), 1994(2), 1995(1), 2006(1). {1794}

SVISA ESPERO. Nacilingva numero. 1941.{1834}

SVISA ESPERO. Prodagandnumero. 1943. {1834}

SVISA ESPERO. Geneve (CH). 1903 ĝis 1911(K), 1912(8), 1913(9), 1914(6), 1915(4), 1916(5), 1917(2), 1918(7K), 1920(10), 1931(3), 1932(39, 1935(5), 1934(3), 1935(3), 1936(1), 1937(1), 1938(4), 1939(2), 194081), 1941(2), 1942(2), 1943(3), 1944(3), 1945(6), 1946(8K), 1947(1), 1948(5), 1949-1950(15K), 1951(3), 1953(5), 1954(6K), 1955(1), 195684), 1957(2), 1958 ĝis 1961(K), 1962(2), 1963 ĝis 1973(K), nun Svisa Esperanto-Revuo: 1973 ĝis 1975(K), 1976(9), 1977-1978(K), 1979(8), 1980(6), 1981(10K), 1982(11), 1983(11), 1984 ĝis 1986 (K), 1987(4), 1988(6), 1989(6), 1990(2). {1847}

SVISA FERVOJISTO. Romanshorn (CH). 1960(1), 1962(2), 1965(4), 1966(4), 1967(2), 1968(4), 1969(4), 1970(4), 1971(4), 1972(3), 1973(2), 1974(1), 1975(3), 1976(3), 1977(3), 1978(1), 1980(2), 1986(4), 1987(1), 1988(1), 1992(1). {1768}

SVISA KURTONDA RADIO. Bern (CH). 1976(1), 1977(1). {1785}

SVISA RADIO INTERNACIA. Bern (CH). 26 numeroj. {1734}

SVISLANDO VOKAS VIN!. Trtri numeroj. Bern (CH) {1831}

SVITOVSKY ESPERANTISTA. Svit. (CS/CZ) 1954(4), 1955(1). {1828}

ALDONA ALFABETA LISTO DE GAZETOJ KUN KONSTANTA ESPERANTA FAKO, RUBRIKO, ALDONO KURSO AŬ RESUMO:

SABADELL. Sabadell (CAT, ES).

-7 de marzo 1959. “Cien años y una esperanza”.

-20 de agosto 1959. “El doctor L.L. Zamenhof (1859-1959). Edmond Privat.

-15 de octubre 1959. “Los actos en honor del Dr. Zamenhof”.

-17 de octubre. 1959. “Charlando con el Doctor Rafael Herrero”. Juan Casals Sala.

-20 de octubre 1959. “Conferencia del Dr. D. Rafael Herrero”

-13 de mayo 1961. “Bajo el sol de España”.

-17 de junio 1961.” La Asociación Universal de Esperanto candidato AL Premio Nóbel de la Paz”.

-7 de octubre 1964. “Un viaje a escandinavia”. R. Molera.

- “Proyección de diapositivas”.

-21 octubre 1967. “Actualidad esperantista”.

-25 abril 1968. “Centro de Esperanto Sabadell”.

-15 mayo 1968. “El X “Aplec” provincial esperantista”. P.S.M.

-22 de agosto 1968. “Sabadell en Tarragona y Madrid”. Vicente Hernández Llusera.

-4 de enero 1969. “Diciembre-68: Efemérides esperantistas”. C entro de Esperanto Sabadell.

-1 de julio 1969. “XIº encuentro esperantista de la provincia de Barcelona”. Sageta

-16 de mayo 1970. “XXX congreso Español de Esperanto”. Luís Serrano.

-7 de julio 1970. “Noticiario esperantista”.

-16 de octubre 1970. “El Esperanto en el mundo”.

-29 de abril 1971. “Noticiario esperantista”.

-26 de junio 1971. “13º “Aplec” esperantista de la provincia de Barcelona”. Sator

-6 de agosto 1971. “ XXXI congreso Español de Esperanto”. Sator

-16 de septiembre 1971. “Miscelánia esperantista”.

-7 de octubre 1977. “XIX Aplec esperantista de Catalunya”

SABADELL DIA A DIA. Sabadell (CAT;ES).

-novembre 1989. “ El monument a Zamenhof, pare de l´esperanto, s´inaŭgurarà pròximament”,

SEGARRA. Cervera (CAT, ES).

-1 de maig 1978. “Noticies sobre Esperanto”.

SIETE FECHAS. Madrid (ES).

- “Cursos de Esperanto por correspondencia”

SOLIDARIDAD NACIONAL. Barcelona (CAT, ES).

- “Hoy hace cien años que nació el doctor Zamenhof”. F.Bort Barbosa

- -1 de mayo 1968. “Museo Español de Esperanto, se inaugura el domingo”

- -23 de septiembre 1970. “El Esperanto es la solución definitiva al problema lingüistíco internacional”. Angel Guallar.

- -22 de julio 1973. “Fue inaugurado el XXXIII Congreso Español de Esperanto”.

SOLLER. Soller (ES).

-19 de diciembre 1959. “Centenario del nacimiento del Dr, L.L. Zamenhof”.

SUNO, LA. Revuo eklektika. Montevideo (UR).

-primavera 1954. “El Esperanto en la ONU y en la UNESCO”. M. Fernández Menéndez.

SUNO, LA. La Plata (AR).

- “Curso completo de Esperanto”.Amado Belmonte.

SUPLEMENTO DOMINICAL (La Vanguardia). Barcelona (CAT, ES).

-29 de març 1987. “Esperanto is Alive and Well”.

Ĉi rilate

Katalogo

© Ana M. Molera, 2013