Listo de periodaĵoj en nia biblioteko

Jen listo de periodaĵoj en nia biblioteko. Por pli detalaj bibliografia datumoj nepre konsultu nian katalogon.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G-Ĝ] [H-Ĥ] [I] [J-Ĵ] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S-Ŝ] [T] [U] [V] [Z]

KAE. Kultura Asocio Esperantista . Sabadell (CAT, ES). 1993 ĝis 2011:n-ro. 1 ĝis n-ro.74.{1166}.

KAJERO. Literatura gazeto nel Japanio. Osaka (JP). 1963:n-ro.1, 3. 1964 ĝis 1967:n-ro.4 ĝis n-ro.8.{1275}.

KAJERO. Eldonata de “SUKRO”. Willoughby (AU). 1953:n-ro. 152.{1189}.

KAJEROJ. Jugoslavia Esperanto-Instituto. Beograd ( RS) :n-ro.1, 2, 4. 1964:n-ro.5, 6, 7, 8. 1967:n-ro.13 1968:n-ro. 15, 16. {1116}

KAJEROJ EL LA SUDO. Sevilla, Zaragoza, Murcia (ES). 1988 ĝis 2000:n-ro. 1 ĝis n-ro.48. 2001:n-ro.49. 2003:n-ro.60, 61. 2004:n-ro.62, 63, 64. 2005:n-ro.65, 66, 67, 68. 2006:n-ro.69, 70, 71. 2007:n-ro.73, 74. 2008:n-ro.75, 76. 2009:n-ro.77.{1175}.

KALEJDOSKOPO. Essex (GB).1972 ĝis 1981:n-ro. 1 ĝis n-ro. 40.{1170}.

KALEJDOSKOPO DEL´VIVO. Organo internaia de BES. Moravany (CS/CZ). 1929:n-ro.1./I. 29. 1930:n-ro.1./IV. 30.{1187}.

KALENDARO. Ĉina Esperanto-Ligo. Beijing (CN). 1983, 1984, 1985, 1986, 2001.{884}.

KALENDARO. Sofia (BU).1993.{1171}.

KALENDARO POR LA JARO… Den Haag (NL). 1974, 1975. {2122}

KALIFORNIA FOLIETO. Berkeley (CA, US). 1926:n-ro. Okt.. {1618}

KANADA BULTENO. Toronto (CA). 1940:n-ro.5. {2123}

KANADA ESPERANTO-REVUO. Toronto (CA). 1960:n-ro. Nov. 1962:n-ro. Aŭt..{1309}

KANCERKLINIKO, LA. Paris (FR). 1976 ĝis 1981:n-ro.0 ĝis n-ro.20. 1982:n-ro.21, 23, 24. 1983 ĝis 1986:n-ro. 25 ĝis n-ro.40. 1987:n-ro.41, 42, 43. 1988:n-ro.45, 46, 47, 48. 1989:n-ro.49, 50, 51, 52. 2002-2003:n-ro.101 ĝis n-ro.108. 2004:n-ro.109, 110. 2005:n-ro. 114. {1307}

KARA AMIKO. Varsovio (PL). 1980:n-ro.3, 4, 8, 9, 10. 1981:n-ro. 11 ĝis n-ro. 20. 1982:n-ro. 22. 1983:n-ro.23 1985:n-ro. 24. 1992:n-ro. 36, 37.{1121}

KARAVAN-VOJAĜOJ DE RUDOLF MOSSE. Berlin (DE). 28-06-24-08/1929.¨2244}

KARUSELO. Buenos Aires (AR). 1975-1976:n-ro. 1 ĝis n-ro. 5.{1169}

KASAL-VILAFRANCA ESPERANTO-GRUPO. Vilaranca del Penedès (CAT, ES).1967:n-ro. Nov.{2204}

KASED/DISK. Vinilkosmo. Donneville (FR). 1992, 1196, 1997, kompil volumo 2.{1968}

KATALOGO DE BROKANTAĴOJ. Saarbrucken (DE). 1995:n-ro. 3. {1270}

KATALOGO DE UNUIĜITA LIBROSERVO DE KATALUNIO. Sabadell (CAT, ES). 1991:n-ro. Feb. {1271}

KATALOGO DE LA ESPERATA GAZETARO. Paris (FR).1924/25. {1210}

KATALOGO DE LA ĈINA ESPERANTO-ELDONEJO. Beijing (CN). 1987, 1994, 1997.{1214}

KATALOGO DE LA LIBROSERVO DE HEROLDO. Bruseles (BE). 1964. {1212}

KATALOGO DE MOSKVA LIBREJO “ESPERANTO”. Moskvo (RU). 1911, 1913, 1914.{1213}

KATALOGO DE SPIRITISMAJ LIBROJ EN ESPERANTO. Rio de Janeiro (BR). 1976. {1252}

KATALOGO DE LA ĈEFAJ LIBROJ. Paris (FR).1925:n-ro. Jul. {1211}

KATALOGO DE LIBROJ. Tokio (JP). 1929:n-ro. 3, 4. {43}

KATALOGO DE LIBROJ DE BELGA ESPERANTO-INSTITUTO. Antwerpeno. (BE).1931-1933. {1380}

KATALOGO DE FLANDRA ESPERANTO-LIGO. Antwepeno (BE). 1999:n-ro.apr. 2000:n-ro.sep. 2001:n-ro.dec. 2009:n-ro. Nov. {1233}

KATALOGO DE ESPERANTO POŜTMARKOJ. Ljubljana (SI).1961. {1163}

KATALOGO SAT-AMIKARO. Paris (FR). 2009. {2216}

KATALOGO SOCIETO LORENZ. Rio de Janeiro (BR). 1996, 1997, 1998, 2000. {1209}

KATALOGO DE LIBROJ. Horrem bei Köln (DE). 1929:n-ro. 6. 1930:n-ro. 7. 1931:n-ro.8. {2124}.

KATALOGO DE NOVAJ ELDONAĴOJ. Rotterdam (NL). 1990. {2127}

KATALOGO DE LA VERKOJ DE MAŬ ZEDONG. Beiging (CN). 1967, 1969, 1979. {2257}

KATALUNA ESPERANTISTA RENKONTIĜO. (CAT, ES)VII Molins de Rei 1965, XVI Cervera 1974, XVII Girona 1975, XVIII Valls 1976, XVIX Cornellà 1977, XXI Rubí 1979, XXII Vilanova i la Geltrú 1980. XXIII Moià 1981, XXIV Reus 1982.{2128}

KATALUNA ESPERANTISTO. Sabadell, Barcelona (CAT, ES). 1910 ĝis 2011: n-ro. 1 ĝis n-ro. 358. {512}

KATALUNAJ KONGRESLIBROJ.(CAT, ES) 1913, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1935, 1936, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1999.{1278}

KATALUNA KATOLIKO. Barcelona (CAT, ES). 1911:n-ro. 2. 1918:n-ro.37. {1144}

KATALUNA NACIO. Barcelona (CAT, ES). 1909:n-ro. 1. {1196}

KATAluno. Sant Cugat (CAT, ES). 1985:n-ro. 3.{1245}

KATALUNA LIGO DE ESPERANTISTAJ FERVOJISTOJ. Barcelona (CAT, ES). 1935:n-ro.53, 54. 1936:n-ro.55, 56, 57, 58, 60, 61.{1218}

KATALUN@RET-ESPERANTISTO. Sabadell (CAT, ES). 1999:n-ro. Nov-dec. 2000:n-ro. Dec-jan. {1178}

KATOLIKA ESPERANTISTA HISPANA ASOCIO. Membraro kaj adresaro. Zaragoza (ES). 1980, 1982, 1986, 1991. {2129}

KATOLIKA ESPERANTISTO. Zaragoza (ES). 1957 ĝis 2005: n-ro. 1 ĝis n-ro191. {51}

KATOLIKA MONDO. Graz, Wien (AT). 1921:n-ro.1, 2, 3, 5. 1922:n-ro.10. 1922/23:n-ro.1, 2, 7. 1923/24:n-ro.1. 1924:n-ro.1/2. 1925:n-ro.1, 3. 1926:n-ro.1, 9, 10 1927:n-ro.6, 7/8.{1239}

KATOLIKA REVUO. Nyircsászári (HU). 1922:n-ro.1, 3, 4. {1168}

KATOLIKA SENTO. Milano, Venezia.. (IT). 1922:n-ro.1. 1923:n-ro.3, 4, 6. 1924:n-ro.2, 3, 4, 5. 1955:n-ro.2, 3. 1956:n-ro.6, 7. 1958:n-ro.okt-dec. 1959:n-ro.2, 3. 1960:n-ro.1, 2, 4. 1961:n-ro.1, 2, 3, 4. 1962:n-ro.3, 4, 5, dec. 1963:n-ro.maj, aŭg, nov-dec. 1964:n-ro.mart-apr. 1965:n-ro.1-2. 1966:n-ro.4-5. 1967:n-ro.1-2, 3, 4-5, 6 1968:n-ro.1-2, 3, 4-5, 6. 1969:n-ro.1-2, 4, 5-6. 1970:n-ro.1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1971:n-ro.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1972:n-ro. 1 ĝis n-ro. 12. 1973:n-ro. 1 ĝis n-ro. 12. 1974:n-ro.1, 3, 4, 5, 10, 11, 12. 1975:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10-11, 12. 1976:n-ro.2, 3. 1994:n-ro.6. 1995:n-ro.1, 2, 5, 6.{1167}

KATOLIKA STELO. Budapest (HU). 1937:n-ro. 5, 9. {1125}

KATOLIKA VIVO. Paris (FR). 1931:n-ro. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16-17, 18-19, 20, 21, 22, 24. {1122}

KAŬKAZO. Tblisi (Georgia). 1998 (jara suplemento). {1182}

K.E.G. Castelldefels (CAT, ES). 1985:n-ro.1, 2, 3, 4. {1250}

K.E.C. Milano (IT).1991:n-ro.11/186. {1249}

KEMIO INTERNACIA: Montevideo (UR). 1965 ĝis 1968:n-ro. 1 ĝis n-ro. Dec. 1968. .{62}

KIAL NE?. London (GB). 1960:n-ro. 2, 5. 1961:n-ro.mart-apr, maj-jun, sept-okt, nov-dec. 1962:n-ro.jan ĝis dec. 1963:n-ro.jan. ĝis dec. 1964:n-ro.jan-feb, nov-dec. 1965:n-ro.29, 30, 32. 1966:n-ro.35 ĝis n-ro. 39. 1967:n-ro.41, 42. 1968:n-ro.43, 44. 1969:n-ro.46. 1970:n-ro.47, 48, 49. 1978 festa numero. {1131}

KIO…? . Barcelona (CAT, ES).1988 ĝis 1996:n-ro.0 ĝis n-ro. 31. {1238}

KLASBATALO. Amsterdam (NL). 1948:n-ro. 24. {1261}

KIU. Levintown (US). 1970:n-ro. 7. {1219}

KLUBA ADRESARO. (Kastora Klubo). Varsovio (PL). 1980. {1994}

KLUBA BULTENO. Oslo (NO). 1957:n-ro. 6, 10. {1260}

KO-FI-NU-KO. Budapest (HU). 1922:n-ro. 1. 1923:n-ro. 2. 1924: paĝo en la Policisto:Jan, maj, sept. {1198}

KOKO. Durdevac (YU/HR). 1989:n-ro.3. 1990:n-ro. 10. {1225}

KOLEKTADO. Moià (CAT, ES). 1978 ĝis 1981: n-ro. 1 ĝis n-ro. 8.{1164}

KOLEKTANTA ESPERANTISTO, LA. München (DE). 1911:n-ro.Jan, feb, mart, apr, jun.{1414}

KOLEKTANTO. Sofia (BU). 1971:n-ro.1. 1974:n-ro.1, 2, 3. 1975:n-ro.2, 3, 4. 1976:n-ro.1, 2, 3. 1977:n-ro.1, 2, 3-4. 1978:n-ro.1, 2, 3-4. 1979:n-ro.1-2, 3-4. 1980:n-ro.2, 3, 4. 1981:n-ro.1, 2, 3, 4. 1982:n-ro.2, 3, 4. 1983:n-ro.1, 2, 3, 4. 1984:n-ro.1, 2, 3, 4. 1985:n-ro.1, 2, 3, 4.{1155}

KOLEKTANTO. Eemens (NL). 1926:n-ro. 4. {1118}

KOLEKTANTO INTERNACIA, LA. Ljubljana (YU/HR). 1961:n-ro. 1, 2, 3. {1162}

KOMENCANTO. Jekaterinburg (RU). 1991? : n-ro. 1, 5, 7, 8, 9, 10. 1997:n-ro.11. 2006 ĝis 2008:n-ro. 57 ĝis n-ro.70.{1236}

KOMERCA BULTENO. 1911:n-ro. 1, 2, 3. {1200}

KOMERCO, LA. Dresden (DE). 1931:n-ro.14, 16. 1932:n-ro. 17. 1933:n-ro. 18, , 19. 1934:n-ro.20, 21. 1935:n-ro.22. 1936:n-ro.23. {1227}

KOMETO. Vic (CAT, ES). 1924:n-ro.dimanĉo, lundo. {1195}

KOMPASO. Wald (DE). 1985:n-ro.17, 20. 1986:n-ro. 34. 1987:n-ro.35, 36. 1988:n-ro. 46, 48, 54, 55, 56. 1989 ĝis 2003:n-ro. 57 ĝis n-ro. 233. {1232}

KOMPRENI. Lyon (FR). 1946:n-ro.2, 7. 1947:n-ro.11, 12, 13, 15, 16, 17. 1948:n-ro.18, 20, 21, 22, 23. {1159}

KOMUNA BAHAA LETERO. Fortaleza (BR). 1973:n-ro. 5. {1217}

KOMUNA ESPERANTO-GAZETO. Rotterdam (NL). jan 1969 ĝis dec.1980.{950}

KOMUNA ESPERANTO INORMILO. Leipzig (DE). 1976:n-ro.1, 2, 3, 4. 1977:n-ro.1, 2, speciala n-ro.2, 3, speciala n-ro. 3, 4, 5, 6. 1978:n-ro.1, speciala n-ro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1979:n-ro.1, 2, speciala n-ro.1/2, 3, 4, 5, 6. 1980:n-ro.1, 2. 1982:n-ro.2. 1983:n-ro.5. {1176}

KOMUNA NUMERO DE DIA REGNO-ESPERO KATOLIKA. Limburg (NL). 1968:n-ro. 1. {2131}

KOMUNA RADIO LETERO. Varsovio (PL). 1984/feb. N-ro.1. KOMUNA LETERO. 1992:n-ro. 5, 7, 8. {1580}

KOMUNA RESUMARO DE SCIENCAJ REVUOJ. Pisa (IT). 1979:n-ro.1-2. {2132}

KOMUNIKAĴO. Malagasy (MG). N-ro.88, 89. {1193}

KOMUNIKAĴOJ. Budapest (HU). 1973:n-ro. Apr. {1269}

KOMUNIKOJ. Hannover (DE).1946:n-ro. 4. 1947:n-ro. 3, 4. {1127}

KOMUNIKOJ. Rio de Janeiro (BR). 1978:n-ro.11. 1979:n-ro.16. 1980:n-ro.20. 1981:n-ro.24. 1994:n-ro.76. 1995:n-ro.77, 80. 1996:n-ro.82, 83. 1977 ĝis 2000:n-ro. 85 ĝis n-ro.100. 2001:n-ro.102, 103. 2002:n-ro.105. 2003:n-ro.111. 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 141, 142, 143, 144.{1235}

KOMUNIKOJ. Eindhoven (NL). 1924:n-ro.4-17. {57}

KOMUNIKOJ POR LA GAZETARO. Kempston, Beds (GB). 1932:n-ro. 4. 1940:n-ro.3{1119}.

KOMUNISTA IBERIO, LA. Sabadell (CAT, ES). 1991:n-ro.4, 6. 1992:n-ro.8, 9. {1224}

KONCIZE. Antverpeno (BE). 1967:n-ro.1, 2, 3. 1968:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1969:n-ro.1, 2, 6. 1970:n-ro.16, 17, 18, 19, 20, 21. 1971:n-ro.22, 23, 24, 25, 27. 1972:n-ro.28, 29, 30, 31, 32, 33. 1973:n-ro.34, 35, 36. 1975:n-ro.2, 5. 1976:n-ro.6, 7, 11. 1977 ĝis 1982:n-ro.12 ĝis n-ro. 45. 1983:n-ro.46, 47, 49, 50, 51. 1984:n-ro.52, 53, 54, 55. 1986:n-ro.63. 1989:n-ro.80, 83. 1990:n-ro.89. 1991:n-ro.95. 1993:n-ro.104, 108. 1994:n-ro.109, 112, 113. 1997 – 1998:n-ro. 122 ĝis n-ro.138. 1999:n-ro.139, 140, 141, 143, 144. 2000:n-ro.145, 146, 147, 148, 149. {1154}

KONFERENCO DE LA NEŬTRALA ESPERANTO-MOVADO.Vilafranca del Penedès. (CAT, ES) 1982.{2140}

KONFIDENCIULO. Kiell (DE). 1913:n-ro. 2(9). {1262}

KONGLOMERATO. Warszawa (PL). 1 numero. {1156}

KONGRESA BUDAPEŜTA INFORMILO. Budapest (HU). 1983:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. {1203}

KONGRESA BULTENO. IFEF-Kongresoj: Skopije (YU/SI). 1986:n-ro.2 Salou (CAT, ES)1989 :n-ro. 1{1248}

KONGRESA BULTENO. Vieno (AT). 1924:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. {1205}

KONGRESA BULTENO. Valencia (ES). 1923:n-ro. Maj. {1215}

KONGRESA BULTENO. Krakovo (PL): 1912:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. {1204}

KONGREDA BULTENO. Den Haag (NL). 1920:n-ro.1. {1220}

KONGRESA BULTENO. Ĝenevo (CH). 1925:n-ro.2, 3, 4, 5, 6, 7. {1183}

KONGRESA GAZETO. Antwerpen (BE). 1911:n-ro.2, 3. {1221}

KONGRESA GAZETO. Dresden (DE). 1908:n-ro.2, 3, 4. {1184}

KONGRESA INFORMILO KAJ ALIĜILO K.K.E. (CAT, ES). 1983 Sabadell, 1984 Olot, 1985 S. Cugat, 1986 Lleida, 1987 Barcelona, 1989 Perpinyà, 1991 Tarragona, 1993 Alcúdia, 1995 Mataró, 1997 Figueres, 1999 Manresa, 2001 Girona, 2002 Sóller, 2004 Ceret, 2006 Amposta, 2008 Sabadell. {2220}

KONGRESA KURIERO. Luzerno (CH). 1979:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. {1434}

KONGRESA KURIERO. Rejkjavik (IS). 1977:n-ro. 1, 2, 3, 4. {1272}

KONGRESA KURIERO. Rotterdam (NL). 1988:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. {1181}

KONGRESA KURIERO. Stockholm (SE). 1980:n-ro.5. {1258}

KONGRESA KURIERO. Varsovio (PL). 1987:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. {1259}

KONGRESA KURIERO. Athinai (GR). 1976:n-ro.1. {1216}

KONGRESA KURIERO. Brasilia (BR). 1981:n-ro.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. {1191}

KONGRESA KURIERO. Varno (BU). 1978:n-ro.1. {1190}

KONGRESA TEMPO, LA. Rijaka (HR). 1998:n-ro.0. {2059}

KONGRESINFORMILO. Munkeno (DE).1948:apr. {1201}

KONGRESLIBRO. Flandra Ligo Esperantista. Mechelen 1947, Bruĝo 1969, Kortrijk 1977.{2133}

KONGRESA LIBRO. TEJO. Tarragona (CAT, ES) 1968, Krakovo (PL) 1987. {2134}

KONGRESA LIBRO. Esperanto Asocio de Nord-Ameriko. 30-a Washington 1937. {2135}

KONGRESA LIBRO. Helsinki (FI), 5-a. 1919. {2136}

KONGRESA LIBRO. SAT-kongresoj. Kopenhago (DK) 1939, Aarhus (DK) 1947, Karlsrŭe (DE) 1965, Novi Sad (YU) 1969, Aŭgsburg (DE) 1970, Paris (FR) 1971, Goteburgo (SE) 1976, Sant Cugat del Vallés (CAT, ES) 1986. {2137}

KONGRESA POŜ-GVIDLIBRO. Linz (AT) 1955 (programo-horaro kaj kongresa karto). {2138}

KONGRESA-LIBRO. 1-a ĉeĥa-germana Esperanto-Kongreso. Karlovy Vary (CS). 1993. {2139}

KONGRESA LIBRO. Jugoeslaviaj Esperantistoj. Koprivnica 1934. Novi Sad 1958. Niŝ 1970. {2141}

KONGRESA UNIVERSITATO. 38-a Japana Kongreso. Nagoja (PJ). 1951. {2142}

KONGRESLIBRO. Germana Esperanto-Kongreso. FestchriftXII Plauen 1924. München 1948. Göttingen 1949. 3-a postmilita Mainz 1950. {2143}

KONGRESLIBRO. Nederlanda Esperanto-Kongreso. 9-a Den Helder 1937. {2144}

KONGRESLIBRO. U.K.E.1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1922, 1923 ĝis 1937, 1948 ĝis1979, 1981, 1982, 1984, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1998.{2145}

KONGRESO. Unua Skandinavia Kongreso de Esperanto. Götteborg 1918:n-ro.2. {1256}

KONGRESO DE LA POPOLOJ. Internacia Esperanto-Centro de Mondcivitanoj. Nimes (FR). 1968 aŭ 1970. {2146}

KONKORDO. Venstpils (SU/LT). 1989:n-ro. Septembro-aŭgusto. 1990:n-ro.1(9), 4(12), 13. 1992:n-ro.1(23). {1226}

KONKORDO.Zagreb (YU/HR). 1924:n-ro.11-12. 1927:n-ro.7-8, 11-12. 1928:n-ro.1-2, 3, 5, 6, 7-10, 11-12. 1929:n-ro.1-2, 3-5. {1158}

KONTAKTILO. Kopenhago (DK). Membro-gazeto de K.E.K. 1963:n-ro.294. 1977:n-ro.453. {1128}

KONTAKTILO. Eindhoven (NL ). De la Eindhovena sekcio LUMEN. 3 n-roj. {1241}

KONTAKTO. Esperanto societo Celje kaj turisma sekcio de Slovenia Esperanto-Ligo. Cejle (YU/SI).1954:n-ro.3, 5. 1955:n-ro.3, 4. 1956:n-ro.1, 3, 4-5, 6.{1194}

KONTAKTO. Rotterdam (NL). 1937:n-ro. 1, 2. {1264}

KONTAKTO. Organo de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. 1963 ĝis 2005. 2006:n-ro. 211, 213, 214, 215-216. 2007:n-ro. 218, 222. 2008 ĝis 2011:n-ro.223 ĝis n-ro. 246. {1160}

KONVERSACIA GAZETO. Gravaj kaj utilaj i nformoj por novaj esperantistoj. Hago (NL). 1931:n-ro. Unua kaj lasta numero. {1206}

KOOPERATIVA STELO. Bekescsaba (HU). 1984:n-ro.1, 2. 1985:n-ro.1, 2, 3-4. 1986:n-ro.1, 2. 1987:n-ro.1, 3. 1988:n-ro.3. 1990:n-ro. 3-4. 1995. 1997. 1999. {1231}

KOOPERATIVISMO. Rio de Janeiro (BR). 1959:n-ro.2, 7, 12. {1265}

KORDOVA ESPERANTISTO, LA. Córdoba (ES). 1983:n-ro.1, 2, 3. 1984:n-ro.4. 1986:n-ro.13. {1263}

KORESPONDANTO, LA. Valencia (ES). 1911:n-ro.3, 8, 9, 17, 19, 22, 27, 28, 30, 34, 36, 42. {1067}

KORESPONDI. Bellerive (FR). 1993. {1207}

KORESPONDO KAJ FILATELO. Amagasaki (JP). 1953:n-ro.mar, jul, aŭg, sep-okt, nov-dec. 1954:n-ro. 6. {1129}

KORTEGA CIRKULERO. Brighton (GB). 1989:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6.{1246}

KOSMO. Kopenhago (DK). 1958 ĝis 1974. {1079}

KOSMOS. Kopenhago (DK). 1995:n-ro.1. {1081}

KOSMOPOLITO, LA. Paris (FR). 1946: n-ro. Feb, mart, apr, maj, jun.{1129}

KOTOPO. Buenos Aires (AR). 1978 ĝis 1981: n-ro. 1 ĝis n-ro. 16. {1161}

KOVNO ESPERANTO. Kovno/Kaunas (RU/LV). 1913:n-ro.8(22). {1244}

KRISTANA ALVOKO. Surrey (GB). 1955:n-ro.9. 1956:n-ro.10, 11, 13. 1957:n-ro.14. 1958:n-ro.16, 18, 19. 1959 ĝis 1982: n-ro. 20 ĝis n-ro.93. 1983:n-ro. 94, 95. {49}

KRISTANA BULTENO. New York (US). 1958:n-ro.26. {1192}

KRISTANA BULTENO. Zürich (CH). 1962:n-ro. 2. {1257}

KRISTANA ESPERANTISTA JARLIBRO. IKUE-KELI. Chieri, Roma (IT). 1975, 1978. {1419}

KRISTANA ESPERANTISTA LIGO INTERNACIA. Quedlinburg ( DE). Informilo 1932:n-ro.19. {1185}

KRISTANA ESPERANTO REVUO. Costernano (IT). 1969, 1970, 1972, 1973, 1974. {1251}

KRISTANA ESPERO. Laihia (FI). 1921:n-ro. 1. {1124}

KRISTANA FRATARO. Londono (GB). 1947:n-ro.2. 1948:n-ro. 3. {1126}

KRISTANA GAZETO. Hago (NL). 1933:n-ro.43. 1934:n-ro.44 ĝis n-ro. 55. 1935:n-ro.56, 59, 67. 1937-1938:n-ro. 87 ĝis n-ro. 110 1939:n-ro.111, 112, 113, 114, 115, 116, 122 . 1946:n-ro.138. 1947:n-ro.144, 145, 146, 147, 148, 150, 15, 152, 153. 1948:n-ro.154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164. {1157}

KRISTANA REVUO. Londono (GB). 1927 ĝis 1931:n-ro.aŭg. n-ro.1 ĝis okt. n-ro. 11(vol.2) .{50}

KRISTLIGA ESPERANTÖFÖRBUNDETS. Medlensblad (DE). 1961:n-ro.3. 1962:n-ro.1, 3, 4. 1963:n-ro.2, 3, 4. 1964:n-ro.2, 3, 5. 1965:n-ro.1, 2, 3, 4. 1966:n-ro.1. 1969:n-ro.1, 2, 3, 4. 1971:n-ro.161, 162. {1120}

KRITIKA OBSERVANTO, LA. London (GB). 1933:n-ro.1. 1934:n-ro.2, 3, 4/5, 1935:n-ro.8. 1937:n-ro.1, 2. 1938:n-ro.1. {1267}

KRITIKA REVUO. Nov-Zelando (AU). 1939:n-ro.1.{1202}

KROATA ESPERANTISTO. Zagreb (HU/HR). 1910:n-ro. 1 ĝis n-ro. 12. {1117}

KROMFOLIO AL” ITALA FERVOJISTO”. Bologna (IT). 1985:n-ro. 1. {1230}

KROMKANCERKLINIKO. Pierrefitte (FR). N-ro. 4. 1988: supl. N-ro. 48. 2002: supl. N-ro. 104.{671}

KRONIKO, LA. Leipzig (DE).1911:n-ro.1. {1188}

KRUCO, LA. Cleveland (OH. US).1954:n-ro.1(5). {1243}

KUBA BULTENO. La Habana (CU). 1979:n-ro. dec.{1177}

KUBA ESPERANTISTO. La Habana (CU). 1986:n-ro. 0. {1273}

KULISOJ INTERNACIAJ. Paris (FR). 1979:n-ro.1. {1234}

KULTURA ALDONO AL INFORMOJ DE ĈSEK. Praha (CS). 1964:n-ro.16. 1965:n-ro.17, 18, 19-20. 1966:n-ro.21, 22, 23-24.{1186}

KULTURA ESPERANTO-DOMO. Géesillon (FR). 1989. {1277}

KULTURAJ KAJEROJ. Grésillon (FR). 1958 ĝis 1999. {1228}

KULTURA REVUO. Bratislava (CS/SK).1950:n-ro.5 (dec.) 1951:n-ro.2 (jan) {1242}

KULTURO, LA. Praha (CZ). 1912:n-ro.5.{1266}

KULTURO. Plzen (CS/CZ). 1946:n-ro. maj. {1199}

KUNAGADI. Krakow (PL). 1994:n-ro.5. {1180}

KUNE. Berlin (DE). 1999:n-ro.4. {1237}

KUNE. Terrassa (CAT, ES). 1987:n-ro.1. 1990 ĝis 1997:n-ro.1 ĝis n-ro. 18. 1998:n-ro.1. 1999:n-ro.4, 6. {1179}

KUNE. Warsovio (PL). 1963:n-ro.3, 4, 5, 6. 1964:n-ro.1, 2, 3, 4, 5. 1965:n-ro.1, 2, 3-4. 1966:n-ro.1, 2, 3, 4-5. {1130}

KUNLABORO. Gent (BE). 1945:n-ro.2. {1223}

KURACISTO. Varsovio (PL). 1912 ĝis 1914. {1165}

KURIERO. Helsingor (DK). 1967:n-ro.1. 1974:n-ro.7. {1123}

KURIERO. Göteborg (SE). 88-a U.K.E. 2003: n-ro. 1 ĝis n-ro. 7.{2197}

KURIERO D´ AMONGAUA, LA. Abidjan (CI).1991:n-ro.8. {1222}

KURIER PODLASKI. Varsovio (PL). 1988:n-ro.speciala eldonaĵo. {1303}

KURSO DE ESPERANTO. Zagreb (YU/HR). 1966 ĝis 1968 . {1172}

KURTINFORMOJ. Pulsnitz (DDR/DE) 1985:n-ro. 124, 127, 132. 1986:n-ro. 145, 146, 150, 158. {1276}

KUSPE. Gasteiz (VI, ES). 1990:n-ro.1, 2. 1991:n-ro. 3, 4. 1992:n-ro. 5 1995:n-ro.11, 12, 13 1996:n-ro.15. 1997:n-ro.16. {1274}

KVAKERA ESPERANTISTO. Bristol (GB). 1957:n-ro. 15. 1959:n-ro.21, 22. 1960 ĝis 1964:n-ro. 24 ĝis n-ro.41. 1965 ĝis 1974 :n-ro.44 ĝis n-ro.82. 1975 ĝis 1994:n-ro.84 ĝis n-ro. 134. {1173}

KVINPINTO. Stockholm (SE). 1985:n-ro.2, 3, 4. {1254}

KVODLIBETO. Vitoria (VI, ES). 1988:n-ro.4, 5. {1255}

ALDONA LISTO DE LA GAZETOJ POR ALIAJ MONDLINVOPROJEKTOJ

IDO

KOMBATO. 1914:n-ro.9

Ĉi rilate

Katalogo

© Ana M. Molera, 2013