Listo de periodaĵoj en nia biblioteko

Jen listo de periodaĵoj en nia biblioteko. Por pli detalaj bibliografia datumoj nepre konsultu nian katalogon.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G-Ĝ] [H-Ĥ] [I] [J-Ĵ] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S-Ŝ] [T] [U] [V] [Z]

OBJECTIF esperanto 87. Paris (FR).supplement à SAT-Amikaro. 348, 358, 385, 393, 404. {1801}

OFERTO UEA. Rotterdam (NL). 1997, 1999, 2004. {1840}

OFICIALA ALMANAKO DE TUTMONDA POLICA LIGO. Budapest (HU). 1924, 1925, 1926. {1643}

OFICIALA BIBLIOGRAFIO DE ESPERANTO. Wien (AT).1985:n-ro.0. {1561}

OFICIALA BULTENO DE INTERNACIA ESPERANTO-LIGO. London (GB). 1936:n-ro.1. 1946:n-ro.18, 19. {1566}

OFICIALA BULTENO DE LA AKADEMIO DE ESPERANTO. Rotterdam (NL). 1958:n-ro.1. 1959:n-ro.2. 1963 ĝis 1974:n-ro.9. 1968-1974:n-ro.10. {1552}

OFICIALA BULTENO DE LA AKADEMIO LABORISTA “ESPERANTO”. Barcelona (CAT, ES). 1933:n-ro.2, 3. {1563}

OFICIALA BULTENO DE LA ESPERANTISTA AKADEMIO. Paris (FR). 1929 ĝis 1933 (K). {61}

OFICIALA BULTENO DE UEA. Geneve (CH).1909:n-ro.1. 1910:n-ro.9. 1912:n-ro.12. 1913:n-ro.17, 18. 1914:n-ro.19. nova serio 1919:n-ro.1. 1920:n-ro.2, 3. 1921:n-ro.4, 5. 1922:n-ro.7. 1923:n-ro.9, 10. 1924:n-ro.12, 13, 14. 1925:n-ro.15. 1926:n-ro.17, dua serio :18. 1927:n-ro.19, 20, 21. 1928:n-ro.22, 23. 1931:n-ro.25, 26, 27. 1934:n-ro.29, 30. 1938:n-ro.32. {1569}

OFICIALA DOKUMENTARO DE LA KONGRESOJ DE UEA. 1911 Antwerpeno, 1912 Krakow, 1913 Berno, 1914 Parizo, 1920 Hago, 1921 Praha, 1930 Oxford, 1931 Krakow, 1933 Köln. {15}

OFICIALA GAZETO ESPERANTISTA. Paris (FR). 1908 ĝis 1922 {1532}

OFICIALA INFORMILO DE K.E.A. Barcelona (CAT, ES). 1981:n-ro.3(2), 4(3(, 5(4). 1982:n-ro.6(1). 1983:n-ro.7(1), 8(9), 9(3). {1577}

OFICIALA INFORMILO DE UEA. Ĝeneve (CH). 1929-1931:n-ro. 1 ĝis n-ro. 13. 1934-1935 .{1534}

OFICIALAJ INFORMOJ DE LA AKADEMIO DE ESPERANTO. 1951. 1953. {2206}

OFICIALAJ INFORMOJ DE LA LIGO DE GERMANAJ ESPERANTISTOJ. Leipzig (DE). 1911:n-ro. Jan. Ĝis jul. {1550}

OFICIALAJ RAPORTOJ.U.K.E. naŭa Kongreso. {2150}

OFICIALAJ RAPORTOJ DE LA HUNGARLANDA ESPERANTA SOCIETO. Budapest (HU). 1913:n-ro. Okt. {1562}

OFICIALAJ SCIIGOJ DE LA AKADEMIO. Fontenay-sous-Bois (FR).1934:nro. 4, 7. 1935:n-ro.8, 9, 10. 1936:n-ro.11, 12. 1937:n-ro.13. 1938:n-ro.14.{1535}

OFICIALA KONGRESA GAZETO. Bern (CH). 1913:n-ro.2, 3, 4, 5, 6. {1533}

OFICIALA PROGRAMO. UKE. Bern 1913. {1551}

OFICIALA RAPORTARO. Paris (FR). 1932 Paris, 1933Köln. {2151}

OFICIALA SCIIGILO. Hungaria Esperantista societo Laborista. Budapest (HU). 1925:n-ro.10. {1575}

OFICIALA KOM UNIKO Universalaj Kongresoj. 55-a 56-a 57-a. {1664}

OFICINA D´ INFORMACIÓ. Moià, Cornellà (CAT, ES). 1965, 1967, 1969. Madrid (ES).1987.{1150}

OKAZA FOLIO . Rotterdam (NL). Rotterdam (NL). 1984. {1651}

OKCIDENT-GERMANA REVUO. Lindburg-Lahn (FRG/DE). 1961 ĝis 1968. {502}

OKULTISMO. St. Ingbert (DE). 1914:n-ro. 3. {1565}

ÖKUMENISCHES ESPERANTO-FORUM. Villingen (DE). 1991:n-ro.2, 3 1994:n-ro.15, 16. 1995:n-ro.18. 2001:n-ro.44. 2002:n-ro.45, 46. 2003:n-ro.49, 50, 51.{2208}

OMNIBUSO, L´. Kioto (JP). 1964 ĝis 1980. {1082}

ONDO. Veisieja (LT). 1 numero. {1576}

ONDO DE DAŬGAVA. Riga (LT). 1929:n-ro. 1 ĝis n-ro. 12. 1930:n-ro. 1 ĝs n-ro.11.{1555}

ONDO DE ESPERANTO, LA. Moskvo (RU). 1909:n-ro.2. 1911 ĝis 1915. 1916:n-ro.86. 1917:n-ro.100-101.{1582}

ONDO DE ESPERANTO. Jekaterinburg (RU). 1997:n-ro.5. 2001:n-ro.1 ĝis n-ro. 12. 2002:n-ro.1, 2. 2007:n-ro.3. 2009:n-ro.10. {1583}

OOMOTO INTERNACIA. Paris (FR). 1926 ĝis 1929 :n-ro. 1 ĝis n-ro. 36. 1930:n-ro.37, 38, 40. 1931:n-ro.49 ĝis n-ro. 60. 1932:n-ro.66, 67. 1933:n-ro.89 ĝis n-ro.100. 1934:n-ro.102, 103.106, 109. 1935:n-ro.113 ĝis n-ro. 124. {1325}

OOMOTO. Ajabe (JP). 1925:n-ro. 1 ĝis n-ro. 12. 1926:n-ro.14, 16, 17, 19. 1928:n-ro.30, 32, 33, 34, 35. 1929:n-ro.42, 47. 1930 ĝis 1932:n-ro.53 ĝis n-ro.88. 1950 ĝis 1956:n-ro.125 ĝis n-ro. 198. 1957:n-ro.199 ĝis n-ro.206, 209/210. 1958 ĝis 1992:n-ro. 211ĝis 43. 2001:n-ro.446. {1304}

OPORTUNAJ SALUTOJ. Waco (TE/US). 1949:n-ro.1, 2, 3, 4. ´2053}

ORA EPOKO, LA. Rieden bei Baden (CH).1924:n-ro.7. 1925:n-ro.8, 12, 13, 14. 1926 ĝis 1932:n-ro.15 ĝis n-ro.27. {1571}

ORANGE POSTE. Batavo/Ĵakarta (NL/ID). 1922:n-ro.2. {1558}

ORA SAGO. Briĝton (GB). 1964:n-ro.21. {1560}

ORA SPIKO. Pazarĝik (BU). 1964:n-ro.1. {1557}

ORA ULEKSO. Rennes (FR). 1954:n-ro.29, 30. 1955:n-ro.31. 1956:n-ro.41 ĝis n-ro.49. 1958:n-ro.65. 1960:n-ro.75. {1572}

ORIENTA AZIO. Tokio (JP). 1911:n-ro.1, 2. 1912:n-ro.7, 13, 14 1913:n-ro.15 ĝis n-ro. 26. 1914:n-ro.27 ĝis n-ro.33. 1915:n-ro.47. {1581}

ORIENTA KULTURO. Tokio (JP). 1937:n-ro.5. {1564}

ORIENTA KURIERO. Hong Kong (CN). 1938:n-ro.jul., sep., okt. {1556}

ORIENTA STELO. Tabora (TZ). 1989:n-ro.1. 1990:n-ro.1, 2. 1991:n-ro.1. {1559}

ORIENTO. Ĥarbin (JP). 1925:n-ro. 1, 2. {284

ÖSTERREICHSCHE ESPERANTIST, DER. Wien (AT). 1946:n-ro.1. {1567}

OVO. Zagreb (YU/HR). 1984:n-ro.1. 1985:n-ro.2, 3, 4, 5, 6. {1573}

OTUSO. Quitilipi (AR). 1988:n-ro.4/1.

ALDONA ALFABETA LISTO DE PERIODAĴOJ KUN KONSTANTA ESPERANTA FAKO, RUBRIKO, ALDONO, KURSO AŬ RESUMO:

OFENSIVA. Cuenca (ES).

-abril 1961. “Dos congresos de Esperanto en España”

-mayo 1961. “El Esperanto idioma internacional”. Pablo Redondo.

OIKOS-TAU 87. Barcelona (CAT, ES).

-septiembre 1987. Catálogo.

-junio 1990. Catálogo.

ORARIO GENERALE. Torino (IT).

-marzo 1969. n-ro. 3.

Ĉi rilate

Katalogo

© Ana M. Molera, 2013