Listo de periodaĵoj en nia biblioteko

Jen listo de periodaĵoj en nia biblioteko. Por pli detalaj bibliografia datumoj nepre konsultu nian katalogon.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G-Ĝ] [H-Ĥ] [I] [J-Ĵ] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S-Ŝ] [T] [U] [V] [Z]

JAPANA ESPERANTISTO. Tokio (JP). 1908:n-ro.2-3. 1909:n-ro.2-3, 4, 10. 1910:n-ro.2-3, 4-5. 1911:n-ro.4. {1075}

JAPANA ESPERANTO-SERVO. Tokio (JP). 1938:n-ro.1.{1103}

JAPANA LITERATURO. Tokio (JP). 1927. {40}

JARKAJERO. Tutmonde. Terrassa (CAT, ES). 1986. {1071}

JARLIBRO ĈEĤA ESPERANTO-ASOCIO. Praha (CS/CZ).1992. {1139}

JARLIBRO S.A.T. Paris (FR). 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1929/30, 1933/34, 1935, 1948, 1949, 1959, 1951 ĝis 1967, 1969 ĝis 1978.{1418}

JARLIBRO U.E.A. 1909 ĝis 1914, 1916, 1919 ĝis 2008. {1417}

JARLIBRO DE I.K.U.E.1926, 1928, 1937, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1967/1968. {1141}

JARLIBRO DE LA LINGVA KOMITATO KAJ DE ĜIA AKADEMIO. Paris (FR).1925, 1926, 1927, 1929, 1930, 1931, 1934. {1142}

JARLIBRO DE LORENA ESPERANTISTARO. Nancio (FR). 1903, 1904. {1138}

JARLIBRO DE EŜLI. (DK), (PL). 1975, 1985. {1143}

JARLIBRO T.A.G.E. 1925{1140}

JARLIBRO TEKA. Dresden (DE). 1909. {1135}

JARLIBRO ESPERANTISTA. Burgos (ES). 1910, {2116}

JARLIBRO ESPERANTO KAJ LA BLINDULOJ. 1910. {1136}

JARLIBRO E.N.A. Kyonggi-do (KO).1993. {1134}

JARO, LA. Augsburg (DE). Antwerpen (BE). 1981, 1982, 1985, 1986, 1987, 1988 (unua kaj dua parto) ĝis 1992. {2117}

JEFO INFORMAS. Paris (FR). 1988:n-ro.3 1992:n-ro.5.{1055}

JEFO RENKONTIĜO. Lille (FR). 1979. {2118}

JEN.Barcelona (CAT, ES). 1909 kaj 1910:n-ro.1 ĝis n-ro. 12.{68}

JEN. Bulteno de la Brita socio de Esperantistaj Fervojistoj. Store-on-Trent (GB).1967:n-ro. 15, 16.{1044}

JEN…?. Jongeren Esperanto News. Kempen-Buizingen (NL), Amsterdam (NL).1978:n-ro.4. 1980:n-ro.3, 4, 5. 1982:n-ro.1. {1069}

J.E.N.-N.E.J. Meppel (NL).1976:n-ro. 9. {1070}

JEN. Nov-Jorko (US). 1 numero eble de 1962. {1046}

JERUSALEMA BULTENO.Jerusalem (IL). 1990:n-ro. 9. 1993::n-ro.12, 13. 1995:n-ro. 16.{1043}

JES, SED. Zagreb (YU/HR). 1973:n-ro.1, 2, 4, 5-6. 1974:n-ro.2, 4-5.{1073}

JEUNE ESPERANTO INFO. Paris (FR). 2003:n-ro.1, 2, 3, 4. {2234}

JORNAL DA LBV. Sao Paulo ( BR). Poste Ĵurnalo da LBV. 1986:n-ro.1, 37. 1987:n-ro.44, 50, 54. 1988:n-ro.6, 7, 8, 9..{1074}

JUBILEA, LA. XXIX U.K.E. Varsovio (PL).1937:n-ro.3-4, 6-7. {1109}

JUGOSLAVIA ESPERANTISTO.Beograd (YU/SR).1957:n-ro.2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 11-12. 1958:n-ro.1(13), 2(14), 3-4(15-16), 5(17), 10(22). 1959:n-ro.1-2(25-26), 3(27), 4(28), 5(29), 7(31), 8-9(32-33), 10(34), 11-12(35-36). 1960:n-ro.1(37), 3-4(39-40) ĝis n-ro. 12(48). 1961:n-ro.1 ĝis n-ro. 12. 1962:n-ro.1 ĝis n-ro. 12. 1963:n-ro.1 ĝis n-ro. 12. {1111}

JUGOSLAVIA FERVOJISTO. Zagreb (YU/SR). 1958:n-ro.2. 1960:n-ro.9, 11-12. 1961:n-ro.2 ĝis n-ro. 12. 1962:n-ro.1, 4, 5, 6-7, 9, 10-11, 12. 1963:n-ro.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1964:n-ro.1, 2. 1965:n-ro.1, 2, 3-4, 5-6. 1966:n-ro.1, 2. 1986:n-ro.1-2. 1989:n-ro.1.{1040}

JUGOESLAVIA STELO. (YU/SR). 1987:n-ro. 1. 1990:n-ro. 3(16).{1057}

JU-KO-bulteno. Jubilea Kongreso de FLE. Ámsterdam (NL)1951:n-ro. mart.{1105}

JUNA AMBASADORO. Bjelovar (YU/HR). 1967:n-ro.maj/jun. {2083}

JUNA AMIKO. Budapest (HU).1972:n-ro.provnumero. 1973ĝis 1980:n-ro. 1 ĝis n-ro. 20-21. 1981:n-ro.24. 1982-1983:n-ro. 25 ĝis n-ro.30. 1984:n-ro.31, 33. 1985:n-ro.34, 35, 36. 1985 ĝis 1990:n-ro.37 ĝis n-ro.55. 1992-1993:n-ro.60 ĝis n-ro.67. 1994:n-ro.70. 1996:n-ro.78-79. 2002 ĝis 2004:n-ro.100 ĝis n-ro. 1111. 2006:n-ro.115, 116, 117.{1112}

JUNA AZIO. Tokyo(JP). 1931:n-ro.3, 4, 5.{1051}

JUNA BATALANTO.Honnef-Köln (DE). 1926:n-ro.2. 1927:n-ro.8. 1929:n-ro.17. 1930:n-ro.2(23), 3-4(24). 1932:n-ro.6(32), 1(33), 2(34), 3(35), 4(36). 1933:n-ro.5-6(37), 1(38), 2(39), 3-4(40). 1934:n-ro.5(41). {1110}

JUNA ESPERANTISTO. Krakow (PL). 1933:n-ro.5.{1048}

JUNA ESPERANTISTO. Ĝeneve (CH). 1903:n-ro.6. 1904 jan. ĝis 1914 jul. {1085}

JUNA ESPERANTISTO, LA. Bremen (DE). 1948:n-ro.1. {1104}

JUNA LERNANTO, LA. London (GB). 1923 ĝis 1924:n-ro.1 ĝis n-ro. 36. {1101}

JUNA PENSO, LA. Laroque-Timboaut (FR). 1958:n-ro.2. 1964:n-ro.37. 1966:n-ro. 48. 1967:n-ro.53, 54. 1968:n-ro. 58, 60, 61, 62, 63. 1969 ĝis 1976. 1977:n-ro.115, 117, 119, 120. 1978:n-ro.121, 122, 123, 124, 125. 1979:n-ro.131-132. 1981:n-ro. 133, 134-135.{1056}

JUNA STUDANTO, LA. London (GB). 1922:n-ro.1 ĝis n-ro. 12.{1100}

JUNA VIVO, LA. West Grafdijk (NL). 1934-1935:n-ro. 1 ĝis n-ro.22-23. 1936:n-ro. jan. ĝis dec. 1937:n-ro. apr. ĝisdec. 1938:n-ro.jan. ĝis dec. 1939:n-ro.jan. ĝis dec. 1940:n-ro.8-9, 10-11. 1941:n-ro.dec-jan. 1945:n-ro.93, 94, 95. 1946:n-ro.96-97 ĝis n-ro. 108. 1947:n-ro.109, 110, 112, 113, 114, 115-116, 117, 118, 119, 120. 1948:n-ro.121 ĝis n-ro. 132. 1949:n-ro.133, 134, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 144. 1950-1951:n-ro.145 ĝis n-ro.163-164. 1951:n-ro. sep, okt, nov, dec. 1952:n-ro.jan, feb, mart, apr, maj, jul-aŭg, sep, okt, nov, dec. 1953:n-ro.feb. ĝis dec. 1954:n-ro.jan, feb, mart, apr.sep, okt, nov. 1955:n-ro.jan, feb, apr, maj, jul-aŭg, sep-ok, nov-dec. Anstataŭanto de La Juna Vivo: 1955:n-ro. aŭg-sep.okt. 1956:n-ro.5-6-7, 8-9-10, 11-12. {1041}

JUNA VIVO POR INFANOJ. West-Grafdijk(NL). 1948:n-ro.1-2, 3, 5, , 9, 10. 1949:n-ro.jan, feb, jul-aŭg, nov, 1950:n-ro.jan, feb, mart-apr..{1253}

JUNA VOĈO. Berlin (DE). 1953: speciala numero por la TEJO- kongreso 1953 en Woórgl. 1959:n-ro.57. 1960:n-ro.62-63. {1045}

JUNA VOĈO. Svitosky, Popad (CS/SK). 1954:n-ro.22, 25. 1955:n-ro.31.{1050}

JUNA VOĈO, LA. Neŭchatel (CH). 1963:n-ro.32. 1964:n-ro.33, 34.{1072}

JUNA VOĈO, LA. Montevideo (UR). 1957:n-ro.2, 3, 6.{1049}

JUNECO. Terrassa (CAT, ES). 1912:n-ro.3.{1076}

JUNECO.Valencia, Madrid (ES).1980:n-ro.1 ĝis n-ro. 7.{1087}

JUNECO. Paris (FR). 1909 ĝis 1911:n-ro. 1 ĝis n-ro. 20. {1086}

JUNULAĴO. Buenos Aires (AR). 1980:n-ro.0, 1. 1981:n-ro.2. {1068}

JUNULARA KURIERO. Tananarive (Madagaskaro).1964:n-ro.4.n 1966:n-ro.1. {1052}

JUNULARA LIGO DE NAGASAKI. Nagasaki (JP).1931:n-ro. 3. {1058}

JUNULARA SEKCIO DE LA GERMANA ESPERANTO-ASOCIO. Gotingen (DE). 1947:unua eldono por subtenantoj. {1047}

JUNULARO. Dresden (DDR/DE). 1972. {766}

JUNULARO EJANZ. Ejanz (NZ). 1968:n-ro.15, 18, 19. 1969:n-ro.20, 21, 22, 25. 1970:n-ro.27, 29. 1971:n-ro.32, 33, 34, 35. 1972:n-ro.40. 1973:n-ro.44, 45, 46, 49. 1975:n-ro.60. 1976:n-ro.74, 75, 77, 78, 79. {1088}

JUNULARO AGU. Opava (CS/CZ). 1951:n-ro. 13, 14. {1053}

JUNULARO DE BULGARIO. Sofia (BU). 1958:n-ro.1, 2, 3.{1099}

JUNULARO KAJ LA MONDPACO. West-Graftdijk (NL). 1935: n-ro. maj. 1937:n-ro.maj. {1042}

JUNULA VOĈO. Lodz (PL).1922:n-ro. 35. {1054}

JURA TRIBUNO INTERNACIA. Córdoba (ES). 2011:n-ro. 10. {2258}

PERIODAĴOJ ”Ĵ” EN LA ESPERANTO-BIBLIOTEKO “RAMON MOLERA"

ĴURNALO DE LBV. Sao Paulo (BR). 1988:n-ro.6, 7, 8, 9. {2119}

ALDONA ALFABETA LISTO DE PERIODAĴOJ KUN KONSTANTA ESPERANTA FAKO, RUBRIKO, ALDONO, KURSO AŬ RESUMO

JAEN. Jaen (ES).

12 de abril 1961. “Labor cultural y pacifista del Esperanto”.

JAYANTI. Colombo (US).

June 1956. “Budhismo en la Oriento kaj la Okcidento”

JUSTICIA. Barcelona (CAT, ES).

16 de junio 1927. “La lucha en favor de un Idioma Internacional”.

1 de agosto 1927 “La lucha en favor de un Idioma Internacional”.

ALDONA LISTO DE LA GAZETOJ POR ALIAJ MONDLINGVOPROJEKTOJ

JOURNAL OF PLANNED LANGUAGES. Winter 1994.

Ĉi rilate

Katalogo

© Ana M. Molera, 2013